Vláda schválila zvýšení nemocenské i příspěvku pro handicapované

Na svém jednání v pondělí 1. března 2021 schválila vláda návrh novely zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě ze stávajících 60 na sto procent výdělku. Návrh počítá s účinností od 1. března do konce dubna tohoto roku. Jak uvedla ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., projedná dnes, tedy v úterý 2. března 2021, návrh zákona sněmovna a následující den Senát, následně by ho měl dostat k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

 

Opatření má přispět k omezení šíření onemocnění covid-19 v České republice. Má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby se nechávali testovat, s příznaky zůstávali doma, po setkání s nakaženými nastoupili do karantény či hlásili své kontakty. Náhradu mzdy v prvních dvou týdnech nemoci či karantény vyplácejí pracovníkům zaměstnavatelé. Zvýšené výdaje by si měli odečíst ze sociálních odvodů.

Kromě tohoto předpisu vláda projednala a schválila návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií covid-19. Naopak negativní stanovisko zaujala k poslaneckému návrhu novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2021. První ze zákonů má pomoci vyřešit situaci na úřadech práce, které se vinou onemocnění covid-19, nařízených karantén i zaměstnanců čerpajících ošetřovné kvůli uzavření škol a školek ocitly v kritické personální situaci. Pokud bude tento speciální covidový zákon schválen, bude moci Úřad práce ČR při stanovení nároku, výše a výplaty dávek na druhé kalendářní čtvrtletí roku 2021 vycházet z údajů o příjmech a nákladech na bydlení, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek na první čtvrtletí roku 2021, tj. z příjmů a nákladů na bydlení za čtvrté kalendářní čtvrtletí 2020. Cílem druhého návrhu bylo prominout v souvislosti s důsledky pandemie onemocnění covid-19 osobám samostatně výdělečně činným placení záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění v 1. pololetí roku 2021 a přenést jejich povinnost na stát.

Posledním z projednávaných předpisů byla novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V souladu s ní by nově mohli dostávat lidé se zdravotním postižením ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých, kteří využívají pobytové sociální služby, více peněz. Navrhovatelé předpisu prosazují zvýšení těchto příspěvků na úroveň příspěvků, které dostávají postižení žijící doma. Vláda také schválila navrhovaný růst úhrad klientů za poskytování sociálních služeb, s pravidelnou valorizací maximální výše úhrad po vzoru důchodů či skokový růst horní hranice sazeb o pětinu od příštího roku. Podle předkladu by novela také například zpřehlednila a zjednodušila systém sociálních služeb, či zavedla nový druh služby, kde by byla spojena pečovatelská služba a osobní asistence. Předloha by rozšířila i možnost poskytovat sociální služby na dálku, zejména prostřednictvím elektronických nebo zásilkových služeb, a upravila by vzdělávání sociálních pracovníků.

O novelách nyní rozhodnou zákonodárci.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP