K Tribunálu SD EU nastoupil nový český soudce JUDr. David Petrlík

Český soudce JUDr. David Petrlík, Ph.D.  složil dne 1. března slavnostní přísahu a stal se novým členem Tribunálu Evropské unie. Dvaačtyřicetiletý právník zaujal místo po soudci JUDr. Janu Passerovi, Ph.D., LL.M., který se loni přesunul k unijnímu soudu nejvyšší instance. Petrlíkův mandát vyprší koncem srpna 2025.

„Ani v nejmenším nepochybujeme, že cenné zkušenosti, které jste získal během více než 15 let ve službách Evropské unii, vám poskytly kvalifikaci nutnou pro zvládnutí výzev, jež vás čekají v Tribunálu,“ ohodnotili během slavnostního zasedání Petrlíka současní členové unijního soudu.

Doktor Petrlík se vedle soudkyně Dr. iur. Mgr.Petry Škvařilové-Pelzl stane druhým českým zástupcem u Tribunálu, což je unijní soud první instance. Stejně jako nejvyšší Soudní dvůr, u něhož nyní za Česko působí Jan Passer, je součástí soudu EU v Lucemburku.

Nový člen Tribunálu dříve působil na ministerstvu zahraničních věcí, a to v odboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před unijním soudem. V letech 2004 až 2015 byl u tohoto soudu tajemníkem tehdejšího českého zástupce profesora JUDr. Jiřího Malenovského. Od té doby působil v právním oddělení Agentury pro evropský navigační systém, které v posledním období vedl. Zároveň na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje právo duševního vlastnictví a evropské procesní právo.

Soudní dvůr EU se skládá ze zmíněných dvou soudů a ve spolupráci s justicí členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Soudní dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí unie. U Tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států unie na dobu šesti let. Petrlíkův mandát vyprší již za čtyři a půl roku, neboť pokračuje v období zahájeném JUDr. Passerem.

David Petrlík

JUDr. David Petrlík, Ph.D., * 1978

Studoval na Právnické fakultě Západočeské univerzity a na univerzitách v Pasově a Paříži. Titul doktor práv získal na Právnické fakultě UK v Praze.

Po studiích pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí v odboru vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU. V letech 2004 až 2015 byl tajemníkem soudce u Soudního dvora EU.

Do svého jmenování soudcem Tribunálu Soudního dvora Evropské unie působil jako vedoucí právního odboru v Agentuře pro evropský globální navigační satelitní systém (European GNSS Agency) a zároveň vyučoval právo duševního vlastnictví a evropské procesní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem řady publikací.


Zdroj: SD EU; ČTK

Foto: SD EU

Go to TOP