Advokátní průkazy i nadále vydává odbor matriky ČAK v Praze a pobočka v Brně

Na četné telefonické dotazy advokátů a advokátních koncipientů Česká advokátní komora sděluje, že identifikační průkazy advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů jsou i nadále vydávány v úředních hodinách jak na odboru matriky v Kaňkově paláci v Praze 1, Národní 16, tak na pobočce v Brně v Kleinově paláci na nám. Svobody 84/15 – zde po předchozím telefonickém objednání na tel. č. 513 030 111.
Umožňuje to článek I. odst. 3 písm. w) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN z 26. února 2021 účinného od 1. března 2021.

Vedení ČAK
Foto: AD

 

Go to TOP