Kabinet odmítl zrušit soudní exekutory. Chce zachovat stávající systém

„Existence soukromých exekutorů i přes všechny výhrady prokazatelně vedla ke zvýšení efektivnosti vymáhání pohledávek. Vláda se domnívá, že je vhodnější stávající systém zachovat a přijmout příslušná legislativní a další opatření, aby byla zajištěna adekvátní ochrana dlužníka, k čemuž zejména v posledních letech dochází,“ uvádí se ve stanovisku, které na svém jednání 27. července vydala Vláda ČR k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o změně a zrušení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Návrh na zrušení institutu soudních exekutorů a vrácení exekucí do rukou státu odmítla nejen vláda, ale také všechna dotčená ministerstva. Novela by podle nich zatížila justici a prodloužila exekuční řízení, problém se zadlužeností obyvatel by ale nevyřešila.

Navrhovatelé zákona doporučili návrat ke stavu před rokem 2001, kdy byl institut soudních exekutorů do legislativy zaveden. Podle nich výkon rozhodnutí státním úředníkem fungoval, ale stát na svou úlohu rezignoval a přenechal činnost soukromým exekutorům. „Materiální zainteresovaností soudních exekutorů na výsledcích exekuce došlo nepochybně ke zvýšení efektivity vymáhání pohledávek, ovšem především na úkor postavení dlužníků,“ je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu normy.

Podle navrhujících poslanců provází činnost soukromých exekutorů řada negativních jevů, a proto by bylo vhodné vrátit se k předchozí úpravě. Jak dále stojí v důvodové zprávě: „Tato změna samozřejmě klade na stát a jeho aparát zvýšené nároky v tom směru, aby nalezl efektivní způsob motivace státních úředníků k rychlému průběhu exekucí, který přitom nevyvolá podobné negativní efekty, jako tomu bylo v případě soudních exekutorů.“

Podle vlády ale novela zákona neřeší příčinu velkého množství exekucí, kterou je zadluženost obyvatel. „Podle navrhované právní úpravy má pouze dojít ke změně způsobu vymáhání pohledávek. Samotné pohledávky dlužníků však nezmizí, naopak je velmi pravděpodobné, že dojde k prodloužení doby jejich vymáhání,“ je uvedeno v usnesení vlády ze zasedání 27. července. Vláda se proto domnívá, že je vhodnější stávající systém zachovat a přijmout příslušná legislativní a další opatření, aby byla zajištěna adekvátní ochrana dlužníka.

Konečné rozhodnutí o návrhu novely zákona připadne Sněmovně.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP