NS opět omezuje styk s veřejností a upravuje režim podatelny

Redakce Advokátního deníku upozorňuje, že počínaje středou 3. března 2021 je podatelna Nejvyššího soudu vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci v ČR přístupná veřejnosti pro osobní podání jen každé pondělí a středu, a to vždy od 7:30 do 16:00 hodin.

 

I nadále je třeba pečlivě zvažovat, zda je opravdu nutné navštívit budovu soudu osobně, pokud existuje možnost vyřídit vše například elektronicky e-mailem, prostřednictvím datových schránek, dopisním podáním anebo též telefonicky. Až na osobní styk totiž podatelna pracuje bez omezení.

Pokud si účastníci řízení, resp. jejich právní zástupci, domlouvají na kancelářích senátů nahlížení do spisu, může být termín sjednán i mimo vyhrazené dny pondělí a středu. Závisí to na vzájemné domluvě.

Nejvyšší soud vyzývá občany k upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu s úřad. Připomíná také, že pokud veřejnost přes všechno zvolí možnost osobní návštěvy budovy, bude – s ohledem na aktuálně platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN – v uvedených úředních hodinách umožněn návštěvníkům vstup do soudní budovy pouze s respirátorem minimálně třídy FFP2, KN 95 bez výdechového ventilu, popř. s nanorouškou anebo jednorázovou chirurgickou rouškou, které však odpovídají normě ČSN EN 14683+AC, tedy mají filtrační účinnost alespoň 94 %.

U vstupu se dále musí každý návštěvník podrobit orientačnímu bezkontaktnímu změření tělesné teploty, popř. respektovat další bezpečnostní pokyny. Na jejich dodržování dohlíží justiční stráž, která má právo v krajním případě nevpustit návštěvníka do budovy.

 

Zdroj: NS
Foto: NS/Aleš Ležatka

Go to TOP