Aktuálně: Podmínky pro konání advokátních zkoušek se nemění

Česká advokátní komora informuje advokátní koncipienty chystající se k advokátním zkouškám, že podle článku I. odst. 3 písm. c) bod v) usnesení vlády č. 217  z 26. února 2021 o přijetí krizových opatření je možné konat advokátní zkoušky včetně přístupových testů za stejných podmínek, za jakých proběhly advokátní zkoušky již v termínu leden/únor 2021.

Vedení ČAK
Foto: Pixabay

Go to TOP