Příležitostí, jak rozvíjet spolupráci komor Anglie a Walesu s ČAK, je mnoho

U příležitosti slavnostního podpisu Memoranda o vzájemném porozumění mezi Bar Council Anglie a Walesu a Českou advokátní komorou, který se uskutečnil online, zachytil Advokátní deník projev exprezidenta CCBE a člena představenstva ČAK JUDr. Antonína Mokrého.

Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo České advokátní komory, vážení kolegové,

nejprve mi dovolte poděkovat vám za zorganizování této videokonference u příležitosti slavnostního podpisu vzájemného Memoranda o porozumění mezi Bar Council Anglie a Walesu a Českou advokátní komorou. 

V úvodu mého krátkého příspěvku bych se rád vrátil o několik let zpět. V roce 1990, krátce po sametové revoluci, jsem byl vybrán organizací British Council zde v Praze k účasti na právním programu, jenž byl v té době zřízen britským Ministerstvem zahraničí a několika dalšími institucemi, včetně Bar Council Anglie a Walesu, pro přibližně 20 advokátů ze tří zemí bývalého východního bloku, které usilovaly o členství v EU. Spojené království bylo první západní zemí nabízející takovou možnost advokátům z Východu. Pro mě a všechny ostatní kolegy to byla celoživotní zkušenost rozhodující o budoucnosti našich životů. Po svém návratu jsem si slíbil a vzal za svou povinnost tuto zkušenost vložit do rozvoje České advokátní komory a jejích mezinárodních vztahů. Abych nezapomněl, ze všech dvaceti vybraných advokátů jsem byl jediný, komu bylo umožněno absolvovat praxi v komoře britských barristerů – tehdejší Four Essex Court Chambers v Londýně. Byl to úžasný zážitek a jistě si dovedete představit, jaký dopad na život obyčejného advokáta z malé země ve středu Evropy měl příchod do světa velkých mezinárodních soudních sporů a arbitráží, který školitelé v Bar Chambers odkryli mé přirozené zvědavosti.

O 28 let později, v roce 2018, jsem byl jako tehdejší president Rady evropských advokátních komor (CCBE) konfrontován s neočekávanou a smutnou skutečností – odchodem Spojeného království z Evropské unie v návaznosti na referendum o brexitu. Bylo zřejmé, že mnoho kolegů advokátů z Velké Británie nemělo z této situace radost, naopak, byli zklamáni, a britští kolegové, které znám ze CCBE mohou potvrdit, že jsem vynaložil veškeré úsilí, aby britská advokátní profese zůstala zapojena ve strukturách CCBE v maximální možné míře. Nebylo to snadné, ti, kdo byli v tehdejší době členy Delegace Velké Británie při CCBE mohou potvrdit, že mnoho členských organizací CCBE bylo nakloněno spíše omezování vlivu britských kolegů téměř ve všech oblastech jejich práce. Nechci zde připomínat celou téměř tříletou epizodu, vždyť ji znáte, co je však opravdu důležité, je výsledek – advokátní komory Spojeného království zůstávají v CCBE jako přidružený člen, či tzv. hybridní člen, chcete-li, s částečnými hlasovacími právy a možností zasahovat do záležitostí evropských advokátů skrze své bohaté zkušenosti, právní kulturu a odborné znalosti ve všech oblastech, na něž CCBE dohlíží.

K samotnému Memorandu mezi našimi komorami bych chtěl uvést, že jeho hlavní přínos vidím v tom, že spojuje naše advokátní komory v jednotném a silném přesvědčení, že naším cílem je zachovat, a pokud možno rozvíjet, naše vzájemné vztahy a umožnit našim občanům a podnikatelům požívat svobod, práv a výhod nabytých ještě v rámci partnerství našich zemí v Evropské unii. Abychom zajistili, že se našim občanům pobývajícím a podnikajícím u nás či v zemích Spojeného království dostalo co možná nejlepší ochrany od nás, advokátů, a abychom byli v těchto snahách sjednoceni.

A co dál? Je to pár dnů, co robotická sonda Perseverance (Vytrvalost) bezpečně přistála na Marsu, planetě, kterou jsme ještě ne zcela prozkoumali a která stále skrývá mnoho tajemství. Perseverance má mnoho očí k prozkoumávání okolního terénu a je dokonce vybavena helikoptérou Ingenuity (Vynalézavost) ke sledování povrchu shora. Stejně tak my, britští a čeští advokáti, máme mnoho očí, kterými pozorně pozorujeme post-brexitový stav, abychom mohli pro naše občany, naše podniky – naše klienty hledat dobrá řešení. Příležitostí a způsobů, jak rozvíjet naši vzájemnou spolupráci je mnoho. Dokud budou na Komoře působit osoby, jako je současný předseda JUDR. Vladimír Jirousek, který dnes podepisuje Memorandum jménem České advokátní komory, nemám pochybnosti o tom, že Komora bude nadále směřovat na Západ ve své oddanosti principům právního státu a základním hodnotám, na nichž stojí Evropská unie a rovněž dlouhá tradice britského parlamentarismu, demokracie a justičních systémů.


JUDr. Antonín Mokrý, advokát, exprezident CCBE

Go to TOP