Senát podpořil senátorskou novelu zákona o volbách do Parlamentu ČR

Na svém jednání dne 25. února 2021 Senát projednal a podpořil senátorskou novelu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která počítá se zachováním 14 krajů a proporčním rozdělením poslaneckých mandátů. Návrh novely upravuje ta ustanovení volebního zákona, která jsou podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/17 v rozporu s Ústavou. Novelu nyní před dalším schvalováním projedná senátní Ústavně-právní výbor.

Návrh novely nepočítá s tím, že by volební koalice potřebovaly pro vstup do sněmovny získat více než pět procent hlasů, což k zisku mandátů potřebují jednotlivé strany či hnutí. Podle předsedy Stále komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury JUDr. Ing. Zdeňka Hraby, Ph.D., by se ale na základě dohody parlamentních frakcí měly zvýšené limity pro koalice zavést. Ve hře jsou dvě vstupní hranice, a to sedm a devět procent, osm a 11 procent a devět a 13 procent, podle počtu členů koalice.

Dohodu všech poslaneckých a senátorských klubů na zvýšeném limitu pro koalice potvrdil také předseda Senátu RNDr. Miloš Vystrčil. Reagoval tak na obavy senátora Ing. Michaela Canova, že soud by kvůli koaličním limitům mohl volby zneplatnit. Ústavní soud totiž zrušil pro nepřiměřenost původní limity, které pětiprocentní hranici násobně zvyšovaly podle počtu členů koalice.

Návrh novely zákona č.  247/1995 Sb. připravili senátoři v čele se Zdeňkem Hrabou v reakci na postoj sněmovny, která se oproti dohodě sněmovních frakcí rozhodla neprojednat novelu volebního zákona předloženou již dříve poslanci KDU-ČSL.

Senátorská předloha – podobně jako jedna z variant vládní předlohy, schválené 22. února 2021 – počítá s použitím Hareovy kvóty pro výpočet volebního čísla. Stejně jako dosud by byl celkový počet platných hlasů pro úspěšné strany vydělen číslem 200, tedy celkovým počtem poslanců. Pokud by takto nebyly rozděleny všechny mandáty, zbývající by se přidělily postupně stranám nebo koalicím podle jejich výsledku. Následně by byly podle novely podobným způsobem mandáty přikázány do jednotlivých volebních krajů. Český statistický úřad by vydělil celkový počet hlasů, které volební strana ve volebním kraji obdržela, volebním číslem a výsledný počet přikázaných mandátů volební straně ve volebním kraji by zaokrouhlil směrem dolů. Případné zbývající mandáty by pak přidělil po jednom postupně stranám a koalicím podle jejich výsledku.

V reakci na jednání v Senátu vyvolala část poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svolání mimořádné schůze sněmovny k novele volebního zákona, ta by se měla konat ve čtvrtek 4. března 2021.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát ČR

Go to TOP