ČAK jako první podepsala memorandum s Bar Council of England and Wales

Dne 25. února 2021 se uskutečnilo jednání představitelů ČAK a Bar Council Anglie a Walesu, během kterého došlo ke slavnostnímu podpisu Memoranda o porozumění mezi Českou advokátní komorou a Bar Council of England and Wales. ČAK se tak stala první advokátní komorou na světě, která toto memorandum po brexitu s Bar Council of England and Wales podepsala. S ohledem na aktuální pandemickou situaci se toto významné mezinárodní zasedání konalo online formou, a to za účasti sedmi představitelů obou komor.

Za ČAK během online setkání vystoupili JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK, JUDr. Antonín Mokrý, člen představenstva ČAK a bývalý prezident Rady evropských advokátních komor (CCBE), a JUDr. Eva Indruchová, vedoucí mezinárodního odboru ČAK. Za Bar Council se zúčastnil Derek Sweeting QC, předseda Bar Council, Hugh Mercer QC, předseda pracovní skupiny pro budoucí pobrexitové vztahy, Fergus Randolph QC, místopředseda této pracovní skupiny, a Christian Wisskirchen, vedoucí mezinárodních vztahů Bar Council.

Přípravy memoranda započaly již v lednu 2020, kdy se představitelé ČAK osobně setkali s tehdejší předsedkyní Bar Council, paní Amandou Pinto QC, se kterou projednali záměr toto memorandum s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie uzavřít a již tehdy vyjádřili tomuto společnému projektu plnou podporu.

Memorandum je vyvrcholením dlouhodobých, více než přátelských vztahů mezi ČAK a Bar Council, jak též ve svém projevu zdůraznil předseda Bar Council Derek Sweeting: “Memorandum je významným dokumentem, který obsahuje ustanovení o recipročních právech našich členů, advokátů. Velmi si vážíme toho, že ČAK je první advokátní komorou, která byla připravena podepsat takovéto memorandum. Je to projev úzkých vztahů, které s ČAK máme a které jsme po mnoho let budovali. ČAK též udělala více než ostatní komory, když nás podpořila i v rámci CCBE, a to i prostřednictvím bývalého prezidenta CCBE, JUDr. Mokrého, díky kterému se nám podařilo zůstat aktivním členem Rady evropských advokátních komor.“

JUDr. Mokrý na tato slova reagoval a ve svém projevu, jehož plné znění zveřejnil AD, zmínil: „K samotnému Memorandu mezi našimi komorami bych chtěl uvést, že plně sdílím vše, co bylo řečeno předsedou Bar Council, a skutečně vidím jeho hlavní přínos v tom, že spojuje naše advokátní komory jednotné v silném přesvědčení, že naším cílem je zachovat, a pokud možno rozvíjet vzájemné vztahy a umožnit našim občanům a podnikatelům požívat nabytých svobod, práv a výhod. A zajistit, aby se našim občanům pobývajícím a podnikajícím u nás či u vás dostalo co možná nejlepší ochrany od nás, advokátů.“

Následně předsedové obou komor podepsali společné memorandum, jehož cílem je zejména chránit, podporovat a usnadnit výkon povolání advokátů v hostitelském státu, kterým je pro barristery z Anglie a Walesu Česká republika, a naopak pro advokáty z České republiky Anglie a Wales.

Doktor Vladimír Jirousek (na snímku při podpisu), který záměr společného memoranda od počátku plně podpořil, pronesl na závěr jednání děkovnou řeč, ve které mj. zmínil, že jde o historický okamžik pro obě komory. „Brexit jsme nikdy nechápali ve smyslu, že by se Anglie a Wales přestěhovaly na jiný světadíl. Naopak Anglii a Wales, ale i další země Spojeného království samozřejmě stále vnímáme – a bude to tak i v budoucnu – jako významného evropského souseda, ať již na poli obchodním, tak i v oblasti advokátní činnosti. Těchto vztahů a spolupráce si velmi vážíme a zavazujeme se je i nadále udržovat a rozvíjet,“ dodal předseda ČAK.

JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M.,
Foto: redakce AD

Bar Council je advokátní komorou sdružující 16 500 advokátů – tzv. barristerů v Anglii a Walesu. Bar Council je mezinárodně orientovaná a eviduje přes 2000 advokátů, kteří mají klienty v jiných jurisdikcích.

Go to TOP