Matka neuspěla u ESLP se stížností na prodloužení pobytu synů v Klokánku

Evropský soud pro lidská práva dne 13. října 2022 zveřejnil rozsudek o stížnosti matky namítající nezákonnost prodloužení umístění jejích dvou synů v Klokánku, ke kterému došlo na základě předběžného opatření. Děti narozené v letech 2005 a 2007 byly z péče matky, která selhávala ve své rodičovské roli, odebrány opakovaně. Podle štrasburského soudu Česká republika neporušila právo matky a jejích synů na respektování rodinného života dle článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

Paní L. J. H. podala v roce 2017 stížnost jménem svým a jménem svých dvou synů. Ti původně vyrůstali spolu s matkou a sourozenci. Matka však z důvodu nadužívání alkoholu nezvládala o děti pečovat a ty byly umístěny do Klokánku. Umístění bylo prodlouženo nejprve na základě zvláštního a posléze obecného předběžného opatření.

V rozhodné době bylo pro umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc skutečně možné použít jak zvláštní předběžné opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních, tak obecné předběžné opatření dle občanského soudního řádu. Dle Evropského soudu takový výklad nebyl svévolný nebo zjevně nepřiměřený a prodloužení pobytu dětí v Klokánku na základě obecné, a nikoli zvláštní právní úpravy, nebylo nezákonné.

Soud rovněž zmínil, že zákon č. 363/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022 úpravu předběžných opatření změnil. Pobyt dětí v Klokánku sledoval jejich nejlepší zájem. Matka se mohla s dětmi pravidelně vídat, aby bylo zachováno rodinné pouto. Kritiku štrasburského soudu si sice vysloužila doba trvání předběžného opatření, avšak matka k délce řízení přispěla svým několikaměsíčním pobytem v zahraničí a rozhodnutí o odebrání dětí z její péče bylo zrušeno, jakmile to okolnosti dovolily. Tyto úvahy vedly štrasburský soud k závěru, že řízení jako celek bylo v souladu s Úmluvou.

Rozsudek není pravomocný – účastníci řízení mohou do tří měsíců žádat o postoupení věci velkému, sedmnáctičlennému senátu Evropského soudu pro lidská práva.

Rozsudek naleznete ve francouzském jazyce zde. Anotace rozsudku bude v českém jazyce k dohledání v databázi rozsudků a rozhodnutí štrasburského soudu v následujících dnech na adrese eslp.justice.cz.

Zdroj: ESLP; MSp
Foto: canva.com

 

Go to TOP