O stavebním zákonu budou poslanci opět jednat 26. května

Sněmovna se ani ve středu 12. května 2021 nedostala k hlasování o novém stavebním zákonu. Středeční jednání bylo v pořadí již třetí, kdy se poslanci zabývali návrhem zákona ve třetím čtení. Své původní rozhodnutí, že se k debatě vrátí v pátek 14. května dopoledne, vzápětí změnili, v jednání budou pokračovat až na své řádné schůzi ve středu 26. května.  

 

Už v úvodu zasedání poslanci odhlasovali, že budou moci vystoupit nejvýše dvakrát, pokaždé po dobu nejvýše deseti minut.

Rozpravu provázely kritické projevy opozice, které se nelíbí hlavně model přechodu všech stavebních úřadů a úředníků pod stát. Místopředseda sněmovny JUDr. Vojtěch Filip uvedl na adresu opozičních stran, že jejich „obstrukce je opravdu trapná“.

Poslanec Bc. Mikuláš Ferjenčík navrhl, aby sněmovna přerušila projednávání návrhu nového stavebního zákona až do 26. května, kdy se má konat další řádná schůze. Zdůvodnil to tím, že se budou moci mezitím vyjádřit subjekty, které neměly možnost podobu nového zákona ovlivnit. Jeho kolega a místopředseda sněmovny Bc. Vojtěch Pikal pro změnu navrhl opakování druhého čtení předlohy, kdy je možné přednášet pozměňovací návrhy. Chce, aby poslanci měli takový návrh, na kterém bude shoda.

Obavy nad některými pozměňovacími návrhy dnes opět vyjádřil ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek (ČSSD), který se kriticky vyjadřoval již dřív. Tentokrát kritizoval návrh skupiny poslanců na novou formulaci obytné místnosti, z níž vypadl požadavek na přímé denní osvětlení a přímé větrání. Obytná místnost by nemusela mít okno. Hospodářský výbor však tento návrh podpořil. Jeho předkladatelé uvádějí například, že požadavek na přímé osvětlení není možné v každé místnosti zajistit. „Trvání na požadavku výhradně denního osvětlení znemožňuje nejen novou bytovou výstavbu v klasických uličních profilech center měst, kam byty a bydlení patří, ale i v prolukách, kde dříve byly, a dokonce i prosté rekonstrukce bytů, pokud vyžadují povolení,“ uvedli poslanci ke svému návrhu.

Ministr Zaorálek se již minulý týden vymezoval proti jinému návrhu, který vkládá do zákona jako pojistku proti nečinnosti úřadů automaticky vygenerované povolení. Pokud by marně uplynula lhůta například 30 dní u jednoduché stavby, pak by povolení bylo vydáno prvním dnem po uplynutí lhůty. Hospodářský výbor nedoporučil tento návrh  schválit.

Další návrh se týkal snazší výstavby mobilních domů. Výrobky plnící funkci stavby do 55 metrů čtverečních zastavěné plochy budou podle návrhu drobnými stavbami. Bude možné je provádět svépomocí, nebude potřeba povolení stavebního úřadu, ale bude nutné mít stavbyvedoucího nebo stavební dozor. Hospodářský výbor tento návrh podpořil. Podpořil i další návrh, aby silnice první třídy byly vyhrazenými stavbami a povoloval je v prvním stupni Specializovaný stavební úřad.

Výbor podpořil také návrh ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové, poslanců Ing. et Ing. Leo Luzara a Petra Dolínka, který do stavebního zákona zavádí pojem zelené infrastruktury. Půjde o systém zelených ploch, vodních ploch, vegetačních prvků nebo třeba zeleň uvnitř bloků. Zelenou infrastrukturu bude nově řešit územně plánovací dokumentace.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv PS PČR

Go to TOP