Kompenzační příspěvek podnikatelům se zdvojnásobí. Nově bude činit 1000 korun

Na dvojnásobek, tedy na 1000 korun denně, se zvýší kompenzační příspěvek pro podnikatele a společníky malých firem, jejichž činnost byla omezena vládními opatřeními souvisejícími s pandemií onemocnění covid-19. Pracovníkům, kteří vykonávají práci na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, zůstane denní příspěvek 500 korun. Na podporu dosáhnou ti, jejichž tržby se snížily minimálně o 50 procent. Příspěvek už nebude navázán na nouzový stav, jako tomu bylo dosud. V rámci vládního zákona o kompenzačním bonusu na rok 2021 to ve čtvrtek 18. února 2021 schválila Poslanecká sněmovna.

 

Bonus bude podle předlohy vyplácen za únor a březen tohoto roku. Vláda však schválením zákona získá mandát stanovit další bonusová období v termínu od 1. dubna 2021 do 31. prosince 2021, a to pro kalendářní měsíc, kdy lze předpokládat trvání krizových opatření.

Bonus představuje podle Ministerstva financí jeden ze tří pilířů inovované státní podpory, která by měla být jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější pro širší okruh žadatelů. Patří k němu ještě program Antivirus nebo příspěvek 500 Kč denně na zaměstnance. Kompenzační příspěvek bude podle návrhu také individuálně „zastropován“ pro podnikatele s nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti. Novinkou v návrhu je i možnost nároku na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci.

Ministerstvo financí odhaduje, že dopad vyplácení nového bonusu na veřejné finance bude za únor a březen t. r. 19,4 miliardy korun, z toho 18 miliard na státní rozpočet, 1,1 miliardy na rozpočty obcí a 0,4 miliardy korun na rozpočty krajů.

Hospodářská komora nový vládní systém kompenzací kritizovala jako nerovný a nespravedlivý – vadí jí princip paušální platby za zaměstnance, který nezohledňuje rozdílné náklady podnikatelů v různých odvětvích ani odlišné modely podnikání. S novým systémem kompenzací nejsou spokojeny ani další profesní organizace, a to především kvůli příspěvku za zaměstnance.

Předlohu zákona o kompenzačním bonusu na rok 2021 příští týden posoudí Senát.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PIXABAY

 

Go to TOP