Státní symboly najdete v Ústavě ČR a nově i na výstavě v Národním muzeu

Historie státních symbolů i mnoho příkladů toho, jak státní symbolika proniká do každodenního života, je k vidění od 24. června 2020 na výstavě nazvané Symboly v historické budově Národního muzea a je první výstavou, kterou muzeum připravilo po ukončení nouzového stavu.

Návštěvníci výstavy Symboly se dozvědí, že tradice českých státních symbolů sahá hluboko do středověku. Stávající symboly přesně vyjmenovává Ústava České republiky, článek č. 14: „Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.“ Upraveny jsou zákonem č. 3/1993 České národní rady, o státních symbolech České republiky.

Na výstavě Symboly je stovka exponátů, některé z nich ukazují, jak státní symbolika proniká do každodenního života. Část z nich patří mezi sbírkové předměty jako například nejvyšší vyznamenání ČR – Řád bílého lva nebo závěs z prezidentské lóže v Národním divadle, který se používal při návštěvách císaře Františka Josefa I., Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Emila Háchy. Nechybí ani autograf písně Kde domov můj z roku 1834 nebo gobelín se státním znakem, který byl užíván v době první republiky jako výzdoba stěn Senátu v Praze na Malé Straně.

Národní muzeum uspořádalo tuto výstavu mimo jiné jako připomínku toho, jak významnou roli měly státní symboly v českých dějinách, a to jak v dobách klidných a slavnostních, tak i v dobách nelehkých. Má být i poctou všem statečným lidem, kteří pod státními symboly pro vlast a její obyvatele vykonali obětavé a hrdinské činy. Návštěvníci se dozvědí nejen o jejich vzniku a historii, ale také třeba to, za jakých okolností a jakým způsobem je správně používat.

Výstava je přístupná do 30. srpna 2020.

Zdroj: ČTK; Národní muzeum
Foto: www. nm.cz

 

 

 

Go to TOP