Vláda schválila pandemický zákon i novelu ústavního zákona o bezpečnosti

Na svém zasedání v pondělí 15. února 2021 schválila vláda kromě jiného dva důležité předpisy – návrh pandemického zákona, který by mohl omezit nutnost využívání nouzového stavu v boji proti onemocnění covid-19, a novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR č. 110/1998 Sb. Druhý z uvedených předpisů by měl v budoucnu nalézt využití například při epidemii, suchu či kybernetických útocích, kdy by nebylo ohrožení takové, aby bylo nutné vyhlásit nouzový stav.

 

Aktuálně schválený návrh pandemického zákona připravený Ministerstvem zdravotnictví se liší jen v detailech od znění, které schválila vláda v květnu loňského roku. Ministerstvu zdravotnictví dává návrh pravomoci vydávat opatření například pro hromadnou dopravu, obchod, služby nebo hromadné akce. Doplněné odstavce pak řeší povolání armády, policie a vyčlenění peněz ze státního rozpočtu. Nově jsou upraveny také možnosti pro epidemiologické šetření včetně provozu mobilní aplikace a trasování call centry.

Konkrétně má navrhovaný zákon umožňovat omezení nebo stanovení podmínek pro provoz veřejné hromadné dopravy, vysokých škol, obchodů včetně obchodních center, výroby, služeb, jako jsou holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika apod. Regulovat bude možné i provoz koupališť, bazénů či saun. V souladu s ním bude možné také zakázat nebo omezit počtem osob a dalšími podmínkami konání veřejných i soukromých akcí. Ve vztahu k nemocnicím zákon povolí nařídit vyčlenění kapacit, používání ochranných prostředků nebo zakázat návštěvy. Za porušení nařízení by mohla hrozit pokuta až tři miliony korun.

Návrh pandemického zákona nyní míří do Poslanecké sněmovny.

Podle návrhu novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR č. 110/1998 Sb. by nově mohla vláda získat pravomoc vyhlašovat stav nebezpečí na celostátní úrovni. Novela také počítá s tím, že podle intenzity ohrožení lze vyhlásit nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Mírnější stav nebezpečí existuje jen na úrovni krizového zákona a vyhlašují ho hejtmani či primátor hlavního města Prahy pro území svého regionu. V případě, že nestačí, má hejtman možnost požádat vládu o nouzový stav.

V budoucnu by bylo možné zákon využít kupříkladu při epidemii, suchu či kybernetických útocích, kdy by nebylo ohrožení tak velké, aby bylo nutné vyhlásit nouzový stav.

Ministerstvo vnitra představilo návrh novely zákona o bezpečnosti již loni v červnu, resort ji následně projednával s politickými stranami. Nyní návrh schválený vládou projedná Parlament.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP