Vězňů letos mírně ubylo i díky častějšímu ukládání peněžitých trestů

Počet lidí za mřížemi českých věznic v letošním roce opět o několik stovek poklesl. Náměstek Vězeňské služby Simon Michailidis sdělil, že mezi příčiny tohoto jevu řadí celkový pokles kriminality v Česku, častější ukládání peněžitých trestů namísto odnětí svobody nebo také užší spolupráci bezpečnostního sboru s Probační a mediační službou i s neziskovými organizacemi.

Zatímco koncem ledna 2019 se ve věznicích podle statistik VS nacházelo 21.538 lidí, k 23. prosinci 2019 bylo ve věznicích 18 949 odsouzených a dalších 1774 vazebně stíhaných. „Vězeňská služba by si samozřejmě přála, aby zaznamenaný trend byl stabilní a dlouhodobý. Trvá ale teprve asi dva roky,“ uvedl Michailidis. Výrazněji by se podle něj dal snížit počet vazebně stíhaných, kterých je nyní průměrně 1800.

K poklesu počtu vězňů může podle náměstka výrazně přispět i vzdělávání ve vězeňských učilištích. Reformu učilišť s důrazem na výuku oborů uplatnitelných na trhu práce zmínil Michailidis jako jeden z hlavních úspěchů VS v letošním roce. Dále jmenoval přezbrojení sboru na moderní typy ručních zbraní, udržení trendu zaměstnanosti vězňů kolem 60 procent, aktivní zapojení VS do charity a rekonstrukci několika vězeňských objektů. Aktuálně sbor plánuje další navýšení ubytovacích kapacit na Pankráci a ve Světlé nad Sázavou.

Podle letošní analýzy Nejvyššího státního zastupitelství Česko dlouhodobě patří ke státům s největším počtem vězňů, 208,8 na 100 000 obyvatel. V porovnání se zahraničím si navíc odsouzení odpykávají v průměru velmi dlouhé nepodmíněné tresty. Vysoký počet vězněných je podle NSZ daný především právě délkou trestů a také častou kumulací několika trestů, případně přeměnou nevykonaných trestů alternativních – například obecně prospěšných prací.

NSZ proto doporučilo uvažovat nad snížením trestních sazeb hlavně u méně závažných majetkových a drogových deliktů. Navrhlo i diskusi o legislativní změně, která by zamezila kumulaci několika trestů po sobě. Jako příklad zmínilo právní úpravu v Lotyšsku, kde soud recidivistům neukládá nový trest, ale změní trest z předchozího rozsudku.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP