SD EU: Maďarsko porušovalo směrnici EU o kvalitě ovzduší

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 3. února 2021 rozsudek věci C 6371/181 Commission v. Hungary (Exceedance od the limit values for PM10), podle kterého Maďarsko porušilo své povinnosti vyplývající z práva Evropské unie, neboť dlouhodobě nedodržovalo limity pro čistotu ovzduší. Úřady v regionu Budapešti a několika dalších oblastech nezajistily snížení dlouhodobě překračovaného povoleného množství prachových mikročástic ve vzduchu. V případě, že se bude problém opakovat, může Evropská komise podat novou žalobu a SD EU následně schválit finanční sankce.

 

Překročení povolených limitů pro polétavý prach (PM10) se podle soudu od roku 2005 týkalo regionu hlavního města a údolí řeky Slané (v Maďarsku Sajó u hranic se Slovenskem, od roku 2011 pak v oblasti města Pécs na jihu země (na fotografii). Ve všech třech oblastech byly limity překračovány do roku 2017.

K porušení směrnice EU o kvalitě ovzduší podle soudu nevedl samotný fakt, že země stanovené hodnoty překročila, ale že nezajistila, aby byly porušovány „nejkratší možnou dobu“. Soud neuznal maďarský argument, že v oblastech u hranic ke znečištění přispívala produkce prachu ze sousedních zemí.

Podle loňské zprávy Evropské agentury pro životní prostředí způsobily v roce 2018 prachové mikročástice obsažené ve vzduchu předčasná úmrtí 379 000 lidí. To je pouze mírné zlepšení proti začátku století a země Evropské unie mají podle agentury v čistotě vzduchu stále co zlepšovat. Ve zmíněném roce patřilo Maďarsko po Polsku a Bulharsku mezi nejhorší země v předčasných úmrtích na obyvatele způsobených prachovými mikročásticemi.

Pokud by Maďarsko verdikt SD EU nerespektovalo a povolené hodnoty dále překračovalo, může Evropská komise podat novou žalobu a soud následně schválit pokutu za porušování směrnice.

Podobné rozsudky padly v minulosti také v případech dalších zemí EU, mimo jiné Polska, Itálie či Švédska.

Celé znění rozsudku SD EU C 637/18 je zveřejněno ZDE.

 

Zdroj: SD EU, ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP