Konverze pro advokáty: Návrh novely ZA míří do připomínkového řízení

V prosinci loňského roku se podařilo České advokátní komoře uzavřít s Ministerstvem vnitra Memorandum k provádění autorizované

Aktuálně

 V prosinci loňského roku se podařilo České advokátní komoře uzavřít s Ministerstvem vnitra Memorandum k provádění autorizované konverze dokumentů advokáty, které obsahuje mimo jiné i závazek Komory a Ministerstva vnitra upravit příslušnou legislativu tak, aby nevznikaly žádné pochybnosti o oprávnění advokáta provádět autorizované konverze bez nutnosti složení tzv. úřednické zkoušky. Změnová legislativa má být dle zmíněného Memoranda představena do 1. července 2023.

Česká advokátní komora s ohledem na to, aby tomuto závazku dostála, vypracovala návrh novely zákona o advokacii, která zahrnuje jak zpřesnění oprávnění advokáta, tak zavádí nový institut pověřeného zaměstnance advokáta k provádění autorizovaných konverzí. Připravená novela míří nyní do připomínkového řízení v rámci legislativního procesu.

Vedení ČAK a pověření členové Kontrolní rady Komory věří, že zavedení nového institutu pověřeného zaměstnance advokátům ulehčí provádění autorizovaných konverzí a napomůže při zvládání administrativní zátěže s tím spojené.

O dalším vývoji Vás budeme  prostřednictvím médií ČAK i nadále informovat.

 

JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D., pověřený člen Kontrolní rady, a Mgr. Tomáš Šperka, LL.M. pověřený člen Kontrolní rady
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP