Začíná hlasování o dvanáctý Zákon roku. Na výběr je z pěti nominací!

Už podvanácté bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2020 organizátoři hledají nejlepší předpis, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných. Hlasování probíhá do 11. 4. 2021 (www.zakonroku.cz)  a jeho vyhlášení proběhne online 20. 4. 2021.

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Ta po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominovaných:

Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí

(zákon o bankovní identitě)

Bankovní identita může zásadně změnit identifikaci v on-line prostředí a bezbolestně a zdarma zpřístupnit i elektronické služby státu milionům uživatelů elektronického bankovnictví.

Bezplatný přístup k technickým normám

(novela zákona o technických požadavcích na výrobky)

Přístup k závazným technickým normám je nově zadarmo. Je tak narovnán pokřivený (a ústavně nekonformní) stav, kdy bylo nutno platit za přístup k normám, na které odkazují právní předpisy a jsou všeobecně závazné.

Flexibilnější pracovněprávní vztahy

(novela zákoníku práce)

Novela reaguje na potřeby pracovního trhu a upřesňuje řadu dosud problematických oblastí. Vyjasňují se pravidla pro doručování písemností (např. výpovědi) a napravují se dříve excesivní podmínky pro automatický přechod zaměstnanců k novému přejímajícímu zaměstnavateli. Více zaměstnanců může sdílet jedno pracovní místo a odstraňují se nerovnosti dané v praxi mezi některými skupinami zaměstnanců při výpočtu a čerpání dovolené.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty / loss carryback

(zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru)

Podnikatelé mohou nově získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě. Je to významná a rychlá pomoc nejen v době pandemie, ale systémový nástroj pro řešení podobných výkyvů ve výsledcích hospodaření i v budoucnu, navíc dlouhodobě rozpočtově neutrální. Vznik nástroje byl příkladně konzultován s odbornou veřejností.

Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha

(novela vodního zákona)

Budou vznikat státní a regionální „plány pro sucho“ a další preventivní i operativní opatření pro zajištění přístupu k nedostatkovému statku, jakým je voda. Řízený a transparentní přístup k vodě je existenční potřebou většiny hospodářských provozů a všech občanů v zemi.

„Letošní ročník Zákona roku věnujeme environmentální regulaci, která získává existenční význam pro celá hospodářská odvětví. Probíhají přípravy eventů, kterými tuto zásadní oblast podnikatelské regulace veřejnosti přiblížíme. Jsem proto rád, že se v anketě mezi pěti nejlepšími legislativními počiny roku 2020 umístila i nominace v oblasti ochrany vod. Jednotný přístup většinové podnikatelské veřejnosti zásadně ovlivňuje vývoj další regulace. Diskuse a posilování konsensu o tom, jaká podnikatelská regulace je prospěšná, je proto nutným předpokladem pro dobré podnikatelské prostředí,“ říká Tomáš Babáček, předseda Nominační rady Zákon roku a partner Deloitte Legal.

„Letošní výběr nominovaných zákonů je opravdu velmi zajímavý, vysoce aktuální a v řadě případů ukazuje, jak je užitečná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem na poli legislativy. Počínaje zákonem o bankovní identitě, který přináší velmi praktickou možnost využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální státem uznané identifikace občanů, přes zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který je mimořádně aktuální s ohledem na hospodářskou situaci způsobenou Covidem‑19, až po novelu vodního zákona, která si klade za cíl vytvořit systém preventivních a operativních opatření pro zajištění přístupu k vodě, která se stává nedostatkovou komoditou,“ dodává Robert Němec, místopředseda České advokátní komory.

„Je velmi pozitivní, že i rok poznamenaný pandemií covidu-19 přinesl tolik kvalitních a pro podnikatele užitečných zákonů. Zejména směrem k byznysu je to signál, že ani krize nejsou překážkou přípravy předpisů, které mohou výrazně zefektivnit a zlepšit podnikání v České republice,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

„Zákon umožňující zpětné uplatnění ztráty splňuje všechny atributy, které má zákon roku mít. Jde o moderní, podnikatelsky orientované a ekonomicky logické řešení nejen současné nelehké situace, ale i jiných podobných situací typu požár, povodeň či ztráta trhu. Mohou je využít jak velcí tak i malí podnikatele. Jde o také kvalitní normu z hlediska legislativního. Při přípravě normy bylo vzorně komunikováno s odbornou veřejností a i díky tomu to výrazně zjednoduší a usnadní je zavedeni do praxe.  Z dlouhodobého hlediska je její dopad do státního rozpočtu neutrální,“ komentuje jednu z nominací Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR.

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů, organizátora a na webu www.zakonroku.cz.

Redakce AD

Go to TOP