ESLP: V porušování lidských práv vede Turecko, Češi si stěžují na délku procesu

Pokud jde o verdikty Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), bylo v posledních více než 60 letech Turecko státem, který z evropských zemí nejvíce porušoval lidská práva. Dalšími státy, ve kterých byla v letech 1959 až 2020 nejčastěji porušována lidská práva, jsou Rusko, Itálie, Ukrajina a Rumunsko.

V případě Turecka rozhodl ESLP za šest dekád ve 3742 kauzách, z toho ve 3309 případech shledal porušení lidských práv. Podle ELSP Turecko nejčastěji porušilo právo na spravedlivý proces, druhým nejčastějším prohřeškem bylo porušení práva na osobní svobodu. Kupříkladu za loňský rok porušilo Turecko lidská práva v 85 z 97 případů, o nichž ESLP rozhodl – největší zastoupení přitom mělo porušení práva na svobodu vyjadřování, následované porušením práva na svobodný proces.

V loňském srovnání zemí ale bylo Turecko druhé za Ruskem, třetí byla Ukrajina následovaná Rumunskem.

V případě České republiky rozhodoval ESLP podle tabulky zveřejněné na webových stránkách soudu dosud celkem ve 235 případech; porušení lidských práv shledal ve 191 z nich. Nejčastěji (81 případů) šlo o porušení práva na rozumnou délku soudního procesu, následovalo je porušení práva na spravedlivý proces (70 kauz).

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP