Slovenská vláda schválila návrh novely zákona o kritické infrastruktuře

Kontrolu nad změnami ve vlastnické struktuře některých podniků kritické infrastruktury chce do budoucna získat vláda v sousední Slovenské republice. Vyplývá to z návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 45/2011 Z.z., o kritické infrastruktuře, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění některých zákonů,  který v pondělí 1. února 2021 slovenská vláda schválila. Nově by tak byl možný převod podílů ve vybraných společnostech ze sektorů energetiky a průmyslu pouze po jejím předchozím souhlasu. Legislativní odbor vlády však upozornil, že předloha může být v rozporu s Ústavou.

 

V souladu s předlohou bude slovenská vláda vydávat souhlas s přímou nebo nepřímou změnou vlastníků u právnických osob kritické infrastruktury ze sektorů hornictví, elektroenergetiky, plynárenství, ropy a ropných produktů, dále farmaceutického, hutnického a chemického průmyslu. V případě, že by vláda se změnami ve vlastnické struktuře nesouhlasila, žadatel bude moci podat žalobu k Nejvyššímu soudu.

Mluvčí slovenského ministerstva hospodářství Katarína Matejková uvedla, že změna zákona je nutná v souvislosti se stávající pandemií onemocnění covid-19. Vláda, která se ve sněmovně opírá o pohodlnou většinu, požádala Parlament, aby zmíněný návrh projednal ve zrychleném režimu.

Podle novely zákony by měl nově stát získat silnější pravomoci i v oblasti konkursního řízení vůči podnikům kritické infrastruktury. Příslušný úřad by také mohl sám podat návrh na vyhlášení konkursu na společnost, pokud by její provoz byl ohrožen.

Legislativní odbor úřadu slovenské vlády upozornil, že předloha zákona může negativně ovlivnit ochranu vlastnického práva, které zaručuje Ústava. Také by mohla být v rozporu s příslušným článkem Ústavy, podle kterého vyvlastnění či nucené omezení vlastnického práva je možné pouze v nevyhnutelné míře, ve veřejném zájmu a za přiměřenou náhradu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP