Zemřel profesor Dušan Hendrych, odborník na správní právo

Česká advokátní komora s lítostí přijala zprávu, že v pondělí 25. ledna 2021 zemřel ve věku 93 let prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., český odborník na správní právo a emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Profesor Dušan Hendrych působil na Právnické fakultě UK jako vedoucí Katedry správního práva a správní vědy a v letech 1994–2000 pak jako děkan Právnické fakulty. Zaměřoval se zejména na obecné otázky správního práva, správní vědu a organizaci veřejné správy. Dále byl členem rady doktorského studijního programu veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK, vědecké rady Technické univerzity v Liberci a akademické rady institutu CEVRO.

Zabýval se i publikační činností, je autorem publikací z oboru správního a ústavního práva – Ústava České republiky – komentář, Správní vědy: teorie veřejné správy, Správní právo. Obecná část a Právnický slovník. Byl členem redakčních rad časopisů Právní rozhledy a Správní právo.

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., byl také držitelem ocenění Právník roku 2011 v kategorii Správní právo.

Čest jeho památce!

 

 

Společně s námi si můžete profesora Hendrycha připomenout v krátkém rozhovoru, který poskytl u příležitosti převzetí ocenění Právník roku 2011.  

 

Když jsem studoval práva, tak správní právo byl jeden z nejodpornějších oborů, které jsem znal.

prof. JUDr. Dušan HENDRYCH, CSc.,
vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK

 

Jaké byly Vaše první dojmy?
No tak, mě to překvapilo. V mém věku už jsem nečekal, že něco takového by ještě mohlo přijít.

Věnujete se správnímu právu celý profesní život?
A víte, že ne. Jestli mohu trochu humorně… Když jsem studoval práva, tak správní právo byl jeden z nejodpornějších oborů, které jsem znal. Možná, že to bylo lidmi, kteří ho tehdy učili. A já jsem se k němu dostal až po roce 1968, před tím jsem se spíš věnoval hospodářskému právu. Přešel jsem do Ústavu státní správy a tam jsme veřejnou správu dělali.

A myslíte, že dnes už je pro studenty lákavější?
Snažíme se, ale studenti ho nemají rádi.

A čím to tedy je?
Většina studentů práv, a já to respektuji, chce být advokáty nebo soudci. Tam s tím správním právem nepřicházejí tolik do styku. Oni prostě vidí úředníka Ministerstva vnitra. Ale nevidí, že je tu i soudce ve správním soudnictví. Myslím, že v životě jim správní právo chybí. Na mě se často obracejí hotoví advokáti s dotazy, které jsou pro mě někdy směšné. Oni tomu nevěnovali pozornost, a tím pádem jim to uniklo.

Co je pro Vás osobně na správním právu nejzajímavější?
Pro mě je nejzajímavější, když je to spojeno s realitou správního života. Úřadů, obcí, krajů…

A co „lék“ na to, aby bylo správní právo jednodušší – alespoň z hlediska počtu předpisů?
No to je můj dlouhodobý zájem to, aby se to maximálně zjednodušilo. Zastávám teorii, kterou tedy nesdílí všichni moji kolegové, že základem práva je soukromé, smluvní právo. A to správní, a vůbec veřejné, by mělo být jen v rozsahu, kdy stát vstupuje do vztahů z důvodu veřejného zájmu. Ale i v klasických liberálních státech, jako je Anglie či Amerika, počet předpisů stoupá. Je to složitostí společenského života.

 

Redakce AD
Foto: epravo.cz

Go to TOP