Česká národní banka bude zřejmě moci po bankách žádat změnu auditora

V případě, že banka svým jednáním poruší povinnosti dané zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, bude po ní zřejmě moci Česká národní banka požadovat změnu auditora. Uvádí to návrh novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, který na svém jednání 27. ledna podpořila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Důvodem předložení novely je reakce na nové právní předpisy EU.

 

Důvodem, proč bude moci ČNB požadovat výměnu auditora, bude to, že jí auditor nesdělí některé skutečnosti, jež při auditu zjistil. Auditor musí například České národní bance sdělit, pokud zjistí, že banka porušila právní předpisy upravující podmínky její činnosti, nebo když zjistí skutečnosti, které mají zásadní negativní vliv na její hospodaření. Družstevní záložně bude moci ČNB výměnu auditora nařídit.

Centrální banka bude moci například uložit požadavky na kapitál v návaznosti na výsledek vyhodnocování, jestliže kupříkladu zjistí, že banka je vystavena rizikům, která ale nemá dostatečně kryta kapitálovými požadavky podle příslušného evropského nařízení.

Novela zákona č. 21/1992 Sb. mění i pravidla pro výpočet kapitálového požadavku u tzv. Pilíře 2 nebo upravuje výpočet kapitálových rezerv. Mezi další navrhované změny zákona patří povinnost banky evidovat údaje o úvěrech poskytnutých členům statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady banky a jejich spřízněným osobám.

Na základě transpozice evropské směrnice se do zákona doplňuje genderová neutralita zásad a postupů odměňování. „Za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náleží stejná odměna jak pro muže, tak i pro ženy, jedná se tedy o promítnutí zásady rovného zacházení a nediskriminace pohlaví do těchto požadavků,“ uvádí důvodová zpráva.

 

Zdroj: ČTK
Foto: ČNB

Go to TOP