Poslanecká sněmovna projednala změny zákona o soudech a soudcích

Širší změny zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, na svém jednání 22. ledna 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila. Ve vládním předkladu novely však provedla několik úprav – například upravila tvorbu komisí pro výběr nových soudců. Novela má být účinná od příštího roku.

Cílem novely zákona o soudech a soudcích je podle Ministerstva spravedlnosti zejména zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Vychází z doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy.

Komisi pro výběr nových soudců nebude podle schválené podoby novely sestavovat ministr spravedlnosti, podle doporučení Ústavně-právního výboru by měli být do její tvorby zapojeni předsedové krajských soudů a obou nejvyšších soudů. Kritici původního předkladu se totiž obávali možného vlivu politiků na soudní moc.

Pochyby budil také princip, podle kterého by s předsedou soudu končil i jeho místopředseda. Poslanci dali přednost řešení, podle kterého funkce místopředsedy zaniká do tří měsíců od jmenování nového předsedy soudu, přičemž dosavadní místopředseda bude moci být jmenován v tomto případě znovu.

Novela se také dotkne systému přípravy a výběru soudců. Ten současný není u krajských soudů jednotný – někde například vůbec nepůsobí justiční čekatelé, nahradili je asistenti soudců. Novela proto současné justiční čekatele ruší. U soudů tedy budou působit hlavně asistenti, kteří budou jednotlivým soudcům pomáhat s vyřizováním běžné agendy.

Asistenti se složenou justiční zkouškou i uchazeči z jiné právní praxe s rovnocennou odbornou zkouškou se budou moci přihlásit do výběrového řízení na nově vytvořenou pozici justičního kandidáta. V rámci roční přípravy by si tito vybraní kandidáti měli osvojit dovednosti nezbytné pro práci soudce. Následně se budou moci přihlásit do výběrového řízení na post konkrétního soudce.

Součástí novely jsou i jednotná pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Předpis také stanoví, že předsedové okresních, krajských a vrchních soudů nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu.

Přísedící, tedy takzvaní soudci z lidu, by měli podle vládní novely i nadále spolurozhodovat v trestních věcech jen u případů úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let. Výjimkou mají být majetkové a hospodářské činy, o nichž má nově rozhodovat pouze samotný soudce.

Sněmovna také schválila návrh poslankyně Taťány Malé na vytvoření databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů i úpravu Kateřiny Valachové, podle které by evropské příkazy k obstavení účtu posuzoval výhradně Obvodní soud pro Prahu 1.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP