Manželskou smlouvu uzavřelo loni u notářů 10 581 párů

Předmanželskou či manželskou smlouvu si loni nechalo u notáře sepsat 10 581 párů, o 310 méně než předloni. Uvedla to Notářská komora ČR, podle které byl předloňský rok v tomto ohledu rekordní.

 

Smlouvu upravující majetkové poměry manželů může v Česku sepsat pouze notář. Písemnou dohodu lze uzavřít nejen před svatbou, ale také za trvání manželství.

„V období před koronavirovou pandemií zájem o manželské či předmanželské smlouvy každoročně narůstal. Minulý rok ale mnohé změnil, a protože byly omezeny i svatby, předpokládali jsme, že smluv nesepíšeme zájemcům tolik jako v předchozím období. Pokles byl ale ve skutečnosti jen velmi malý a lidé na ochranu majetku před následky nedořešené či nejasné finanční minulosti svého protějšku nezapomínali,“ popsal loňský stav prezident notářské komory Mgr. Radim Neubauer.

S požadavkem na sepsání smlouvy se lidé v loňském roce nejčastěji obraceli na notáře spadající pod brněnskou notářskou komoru. Nejméně uzavřených smluv evidovala Notářská komora v Českých Budějovicích.

Páry si před svatbou nechávají smlouvu sepsat zejména kvůli vyloučení odpovědnosti za dluhy partnera, a to včetně těch, které teprve mohou vzniknout. Díky smlouvě nevznikne společné jmění manželů, které je jinak od okamžiku sňatku podle zákona automatické. Smlouva tak chrání například před zabavením majetku toho z manželů, který nedluží.

Listina jasně stanoví, která část majetku připadne každému z páru v případě rozvodu. Pro pozůstalostní řízení v případě úmrtí jednoho z manželů také popisuje, který majetek nebude předmětem dědictví.

Smlouvu lze nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Výhodné je to třeba pro případ exekuce – exekutor si totiž musí sám povinně zjistit, zda v tomto seznamu nefiguruje příslušný dlužník. Pokud ano, musí smlouvu respektovat, tedy například vyjmout z exekuce majetek patřící výlučně druhému z manželů.

Komora připomněla, že předmětem smlouvy může být pouze majetek a majetkové vztahy. Není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací.

Počet nově uzavřených manželství podle údajů Českého statistického úřadu za první tři čtvrtletí loňského roku výrazně poklesl. Lidé v Česku jich od ledna do září uzavřeli 38 100, zatímco v roce 2019 za stejné období bylo svateb o 9600 více. Životní plány Čechů a Češek ovlivnila koronavirová epidemie, nařízená omezení a nouzový stav.

 

Zdroj: Notářská komora ČR
Foto : Pixabay

Go to TOP