Po vládě schválila kompenzační bonus pro podnikatele v úpadku i sněmovna

Ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila v pátek 22. ledna Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Částku 500 korun denně jako příspěvek na podnikání postižené dopady pandemie onemocnění covid-19 tak budou moci zřejmě čerpat, a to zpětně do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, i podnikatelé v úpadku. Novelu musí ještě projednat Senát. Rozšíření okruhu příjemců kompenzací umožnil podle ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., předběžný souhlas Evropské komise, která to předtím odmítala.

 

Na návrh poslance Jana Volného byl také rozšířen okruh důvodů, pro něž je možné o příspěvek požádat – nově sem byly zařazeny například i případy, kdy kadeřnice nemohou poskytovat své služby v nemocnicích nebo zařízeních sociální péče, protože v nich kvůli pandemii onemocnění covid-19 platí zákaz vstupu. Nárok na příspěvek budou mít i pěstouni, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Kabinet na začátku tohoto týdne také rozhodl, že se kompenzační bonus bude nově vztahovat i na řidiče taxi – umožnila to změna výkladu, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu uznalo vozidlo taxislužby přepravující osoby za mobilní provozovnu. I taxikáři budou moci žádat o příspěvek zpětně

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně v současné době náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Na všechny veřejné rozpočty tak podle ministryně financí Aleny Schillerové dopadne zhruba v objemu 100 milionů korun. Protože jde o sdílenou daň, o níž se dělí s kraji a obcemi, bude mít dopad i na ně, a to v rozsahu desítek milionů korun. Ministryně financí také uvedla, že na kompenzačním bonusu vyplatil stát od jara 2020 do 18. ledna t. r. celkem 25,269 miliardy korun. Obecní rozpočty přišly na sdílených daních asi o osm miliard korun, na bonusech pro obce však v roce 2020 obdržely více než 13 miliard korun.

Čerpání kompenzačního bonusu je jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly v EU. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie, jednou z těchto podmínek je právě to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku. Během ledna 2021 se však podařilo nalézt řešení, které umožní poskytovat pomoc osobám v úpadku mimo rámec dočasné podpory v takzvaném režimu de minimis.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP