V loňském roce přibylo v Česku kauz, které skončily dohodou

Počet trestních řízení, která skončila dohodou o vině a trestu, vzrostl v roce 2020 oproti roku předchozímu o stovku, tedy na přibližně 250. „Zasloužil“ se o to zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další trestní předpisy, a který nabyl účinnosti 1. října loňského roku. Podle nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana se dá očekávat další růst dohod o vině a trestu. Jak uvedl, dohody jsou pro žalobce náročnější v přípravném řízení, následně ale šetří čas, který by justice musela věnovat běžnému procesu s dokazováním.

 

„Vidím pozitivní trend, doufám, že trend se promítne dál a že v letošním roce bude zase násobně víc dohod o vině a trestu,“ uvedl JUDr. Zeman. Zatím jde stále jen o zlomek z desítek tisíc trestních řízení.

Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, platí od 1. října 2020. Dohodu o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem lze nově uzavřít u všech trestných činů, včetně zvlášť závažných zločinů. Z dohod uzavíraných v posledním čtvrtletí roku 2020 v oblasti zvlášť závažné kriminality se jich nejvíce týkalo drogových deliktů, následovaly loupeže a zneužití pravomoci.

Stále platí, že dohodu musí schválit soud s přihlédnutím k zájmům poškozených. „Mně osobně se ještě nestalo, že by soud sjednanou dohodu neakceptoval,“ uvedl Mgr. Vít Legerský z Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Ten věří, že v budoucnu skončí dohodou až nižší desítky procent trestních řízení, a to i u závažné trestné činnosti.

Dohodu o vině a trestu lze nově uzavřít i po zahájení hlavního líčení. Stejně jako na Slovensku i v České republice je zavedeno takzvané prohlášení viny, kdy obžalovaný může před soudem prohlásit, že je vinen spácháním skutku uvedeného v obžalobě a že souhlasí s právní kvalifikací. Pokud soud takové prohlášení přijme, není třeba provádět související dokazování.

 

Více k aktuálním otázkám týkajícím se dohody o vině a trestu si můžete přečíst v článku doc. JUDr. Jana Kociny, Ph.D., advokáta a pedagoga Fakulty právnické ZČU v Plzni a Vysoké školy podnikání a práva, ZDE.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP