Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu i zákon o PEPP

Na svém jednání v pondělí 18. ledna vláda schválila novelu zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, díky níž budou moci čerpat příspěvek ve výši 500 korun denně, tzv. kompenzační bonus, i podnikatelé v úpadku, a to zpětně. Další ze schválených norem byl i návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP).

 

Vyplácení podpory podnikatelům v úpadku umožní – podle Ministerstva financí – vyjednávaná dohoda s Evropskou komisí. V současné době je čerpání kompenzačního bonusu jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly Evropské unie. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie, jednou z podmínek přitom je to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku.

„Aktuálně máme s Evropskou komisí neformálně vyjednáno, že lidem, kteří jsou již ve fázi oddlužení, čerpání bonusu umožníme, a to zpětně za všech pět bonusových období,“ uvedla již dříve ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně mají aktuálně podnikatelé s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Novelu zákona č. 461/2020 Sb. musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

Kromě kompenzačních programů kabinet také projednal a schválil návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). Ten si klade za cíl adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu.

Podle sdělní Ministerstva financí není záměrem zákona nahradit v EU stávající vnitrostátní důchodové systémy.  „V daném případě se jedná o další doplňkový osobní penzijní produkt na bázi dobrovolné nabídky i dobrovolného účastenství, jenž může být nabízen širokou škálou finančních institucí,“ uvedlo ministerstvo. Tento finanční produkt bude výhodný zejména pro občany Evropské unie, kteří pracují ve více členských státech EU.

Panevropský osobní penzijní produkt budou moci nabízet nejen banky, ale také pojišťovny nebo investiční společnosti – PEPP tedy bude moci být svou povahou pojistným produktem, vkladem nebo investičním produktem. Jeho prodejci budou muset podle zákona prokázat odbornou způsobilost.

Návrh počítá s tím, že PEPP bude v Česku daňově zvýhodněn, pokud bude již podporovaným produktem a bude splňovat podmínky dané zákonem o daních z příjmů. „Bude tedy muset být také splněna podmínka doby účasti alespoň pět let a výběr prostředků nejdříve při dosažení 60 let věku,“ uvádí se v předkladu zákona. Poskytovatelé budou moci nabídnout až šest investičních možností. Na základě příslušné smlouvy budou moci vyplácet jednorázovou výplatu, postupné čerpání nebo rentu.

Na poskytovatele PEPP bude dohlížet Česká národní banka. Ta bude také rozhodovat o registraci společností k tomuto produktu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP