Před 75 lety byl zřízen tokijský tribunál pro japonské válečné zločince

Tak jako někteří z hlavních nacistických válečných zločinců stanuli po druhé světové válce před mezinárodním soudním tribunálem v německém Norimberku, konal se obdobný proces v Japonsku. Tokijský tribunál s japonskými válečnými zločinci byl oficiálně zřízen přesně před 75 lety, 19. ledna 1946.

Tribunál byl zřízen zvláštním dekretem, který vydal vrchní velitel spojeneckých vojsk v Japonsku, americký generál Douglas MacArthur, pověřený tímto úkolem. Samotný proces začal v květnu toho roku a skončil v listopadu 1948 vynesením sedmi trestů smrti a 16 trestů doživotního vězení.

O zřízení Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ (IMTFE) rozhodla moskevská porada ministrů zahraničních věcí SSSR, USA a Velké Británie v prosinci 1945. Tribunál tvořila jedenáctičlenná mezinárodní soudcovská porota v čele s Australanem Williamem Webbem. Jedenáct vítězných zemí – USA, SSSR, Velká Británie, Čína, Nizozemí, Francie, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Britská Indie a Filipíny – delegovalo také vlastního zástupce obžaloby.

Před porotou stanulo 28 předních vojenských a politických vůdců, rozsudku se dočkalo 25 obviněných. Nejvyšší trest byl uložen generálovi, bývalému premiérovi a velkému císařskému oblíbenci Hidekimu Tódžóovi. K trestu smrti bylo spolu s ním odsouzeno i šest dalších generálů, poprava byla vykonána 23. prosince 1948.

K nelibosti mnoha obětí se tribunál netýkal japonské císařské rodiny, z níž se zejména princové prokazatelně podíleli na páchání válečných zvěrstev. Císař Hirohito, jenž tvrdošíjně prodlužoval agresivní válku a který poté zůstal v čele země až do své smrti v roce 1989, a členové jeho rodiny byli ušetřeni stíhání z válečných zločinů kvůli tlaku Spojených států, které to odůvodňovaly snahou co nejdříve stabilizovat a demokratizovat zemi, demoralizovanou po válečné prohře.

V souvislosti s činností tribunálu byly vyšetřovány tisíce japonských občanů obviněných z podílu na přípravě agrese. Řada vysokých důstojníků armády a námořnictva byla souzena před zvláštními tribunály v Japonsku a zemích, které se staly obětí japonského útoku. Celkem bylo z válečných zločinů usvědčeno a odsouzeno 4200 Japonců, 720 z nich bylo popraveno.

Zdroj: ČTK
Foto: https://cs.wikipedia.org/ – William Webb, soudce za Austrálii, předsedající tokijskému tribunálu v roce 1946

Go to TOP