Novým prezidentem IBA a historicky prvním z Afriky je Sternford Moyo

Sternford Moyo, předseda představenstva a hlavní partner advokátní kanceláře Scanlen and Holderness, je novým prezidentem Mezinárodní advokátní komory (IBA). Sternford Moyo, který pochází ze Zimbabwe, je prvním prezidentem IBA afrického původu v 74leté historii organizace. Na dvouleté funkční období do 31. prosince 2022 následuje brazilského Horacia Bernardese Neta. Na tomto místě se sluší připomenout, že prvním Středoevropanem ve funkci prezidenta IBA se stal v roce 2017 JUDr. Martin Šolc, zakládající partner přední české advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Sternford Moyo zastával řadu vedoucích funkcí IBA, včetně: člena Rady, člena správní rady, člena poradního výboru a předsedy Afrického regionálního fóra , zástupce generálního tajemníka pro jižní Afriku, spolupředsedy Institutu pro lidská práva Mezinárodní advokátní komory (IBAHRI), Správce subjektů usazených na IBA, jako je sporné středisko pro jižní Afriku a eyeWitness to Atrocities, a člen pracovní skupiny pro nedovolené finanční toky, chudobu a lidská práva.

Sternford Moyo

Pan Moyo, jehož firma je jedním ze zakládajících členů panafrické sítě LEXAfrica  a také členem Meritas, ocenil úspěchy svých předchůdců a zavázal se, že bude dále rozvíjet jejich úsilí: „Bylo to skvělé a vizionářské vedení, které vytvořilo a realizovalo myšlenku Mezinárodní advokátní komory: vytvářet vztahy a umožňovat výměnu zkušeností mezi jednotlivými právníky, advokátními komorami a asociacemi a právními společnostmi; usilovat o budování kapacit pro advokátní komory; podporovat další profesní rozvoj s cílem zlepšit služby veřejnosti; chránit a podporovat právní stát, lidská práva a efektivní výkon spravedlnosti i základní hodnoty právnické profese; podporovat harmonizaci a jednotnost při řešení složitých právních problémů a spolupracovat s mezinárodními právními organizacemi. 

IBA pod vedením mých předchůdců a jejích vedoucích pracovníků byla při prosazování těchto cílů velmi úspěšná. Když nyní přebírám funkci prezidenta naší asociace, mohu s potěšením říct, že stojím na platformě, kde mí předchůdci a také zaměstnanci Asociace odvedli velké množství vynikající práce. Mojí rolí bude pracovat na prohlubování plnění cílů našeho sdružení a zvyšování rozmanitosti, odstraňování všech forem diskriminace v praxi práva a výkonu spravedlnosti. Mám vůči svým předchůdcům a zaměstnancům Asociace obrovský dluh za vybudování pevné platformy, na které budu dál pracovat. “

Sternford Moyo nedávno nastínil další cíle a oblasti svého předsednictví v IBA:

  • rozvoj účinných protikorupčních strategií;
  • posílení výstupů projektu IBA od složek s cílem poskytnout materiál „vzorového vzoru“ ke zlepšení praktického výkonu práva;
  • aktualizace pokynů a doporučení týkajících se těžebního průmyslu tak, aby současné strategie splňovaly ochranu investorů a rozvojová práva komunit, kde se investice odehrává;
  • zaměření na kybernetickou bezpečnost s cílem pracovat na vývoji pokynů pro osvědčené postupy pro nový globální rámec pro veřejné instituce a soukromé společnosti;
  • využívání digitálních zdrojů k tomu, aby znalosti generované IBA byly snadněji dostupné pro rozvoj advokátních sdružení. (Více v rozhovoru na webu IBA)
Arpón de Mendívil

Profesionální kariéra Sternforda Moyo je bohatá, zastával řadu vedoucích pozic, včetně vedoucího advokátní komory v Zimbabwe a v jižní Africe. V roce 1990 byl pan Moyo vybrán americkou informační službou pro účast v programu na seznámení mladých afrických vůdců s americkým právním systémem a jeho pozadím. V roce 2004 se proto zúčastnil kurzu obhajoby médií vedeného Oxfordskou univerzitou. Jako senior partner ve společnosti Scanlen and Holderness, což je velká advokátní kancelář specializující se na právo obchodních společností založená již v roce 1894, se pan Moyo specializuje na těžební právo, právo obchodních společností a obchodní právo.

Novou viceprezidentkou IBA se pak stala Almudena Arpón de Mendívil. Arpón de Mendívil je partnerkou španělské advokátní kanceláře Gómez-Acebo & Pombo, kde vede skupinu Corporate Technology, Media and Telecommunications Group. Členkou IBA je více než 20 let, do správní rady IBA nastoupila v roce 2009 a zastávala několik vedoucích funkcí. Její funkční současné období je pro kalendářní roky 2021 a 2022.

 

Zdroj: IBA
Foto: IBA

Go to TOP