MSp pořádá on-line seminář pro žadatele o grant z Norských fondů

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vyhlásilo 14. ledna 2021 otevřenou výzvu na malé grantové schéma a otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost.

Při této příležitosti pořádá Ministerstvo spravedlnosti dne 9. února 2021, jakožto partner programu Spravedlnost, on-line seminář pro žadatele otevřených výzev z tohoto programu – „Odborná péče pro vězněné uživatele drog“ a „Podpora reintegrace odsouzených osob“.

On-line seminář se uskuteční dne 9. 2. 2021 od 13 hodin prostřednictvím služby MS Teams. Na semináři bude žadatelům představen věcný obsah obou výzev, postup hodnocení žádostí a výběru projektů, postup vyplnění a podání žádostí v IS CEDR.

Bližší informace k semináři (předběžná agenda, návod na připojení k semináři apod.) budou zveřejněny a průběžně aktualizovány na webu Ministerstva financí i Ministerstva spravedlnosti. Texty obou výzev včetně pokynu pro žadatele a všech příloh jsou zveřejněny na webu Ministerstva financí. Bližší informace jsou k dispozici na www.norskefondy.cz/spravedlnost.

V případě zájmu o registraci na online seminář, prosím, kontaktujte Mgr. Markétu Vladařovou na email mvladarova@msp.justice.cz do 31. 1. 2021

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: www.eeagrants.cz/cs/

Go to TOP