Právo dítěte v konfliktu se zákonem na individuální posouzení – webinář ICJ

Mezinárodní nezisková organizace International Commission of Jurists (ICJ), která se zaměřuje na ochranu a podporu lidských práv ve světě, zve advokátky a advokáty na webinář s názvem Právo dítěte v konfliktu se zákonem na individuální posouzení (článek 7 směrnice 2016/800).

„Toto školení organizujeme v rámci našeho evropského programu spolu s českou organizací Fórum pro lidská práva, abychom podpořili harmonizaci směrnice 2016/800 v rámci EU a zároveň aplikaci individuálního posouzení dítěte v souladu s mezinárodními standardy lidských práv,“ doplnila základní informace právní poradkyně ICJ Karolína Babická.

Institut individuálního posouzení dítěte, které je podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu, je tradiční součástí českého i slovenského trestního práva. V roce 2016 byl tento institut zakotven jako právo dítěte i v evropské legislativě (směrnice 2016/800). Jednalo se z české a slovenské perspektivy pouze o stvrzení právního stavu, který v obou národních právních řádech již existoval a který má své kořeny v československém zákoně č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, anebo s sebou nese připsání povahy práva kvalitativní změnu obsahu individuálního posouzení? Jaké principy a pravidla musíme při individuálním posuzování zachovat, nemáme-li popřít, že se jedná o právo dítěte?

Webináře se zúčastní přední zahraniční lektoři a jeho cílem je hledat odpovědi právě na tyto otázky. Je rozdělen do dvou tematických bloků, které se uskuteční ve dvou dnech. První část webináře bude věnována zasazení individuálního posouzení do širších rámců přístupu založeného na právech dítěte a práva na zdraví, vymezení principů, které v procesu individuálního posouzení odlišují právo člověka od vnímání tohoto procesu jako pouhého důkazního prostředku, a zcela praktickým aspektům práce s informacemi, které jsou v rámci individuálního posouzení o dítěti a jeho rodině shromažďovány. Druhá část webináře se zaměří na vztah individuálního posouzení jako práva dítěte a restorativní justice, tedy zda a případně jakým způsobem mohou principy restorativní justice přispět k tomu, aby individuální posouzení dítěte bylo v praxi realizováno jako právo dítěte a dítěti zůstalo zachováno jeho postavení subjektu práv, a tudíž i subjektu celého procesu a nikoli jeho objektu.

„Webinář může advokátům přinést nové pohledy na postavení dítěte v řízení o jeho podezření či obvinění z protiprávního jednání, a to včetně zcela praktických poznatků pro Vaši práci, ať již při obhajobě dítěte advokáty, anebo při realizaci individuálního posouzení sociálními pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí,“ dodala Karolína Babická.

Webinář, který je realizován na platformě Zoom ve dvou bězích, a to: 16. 2. 2021 (9:00 – 12:00) a 17. 2. 2021 (13:30 – 17:00) a také 17. 2. 2021 (9:00 – 12:00) a 18. 2. 2021 (13:30 – 17:00),

Účast není zpoplatněna, podmínkou účasti je však přítomnost na obou částech webináře. Registrace je možná nejpozději do 15. 1. 2021, a protože kapacita je omezená, nevyplatí se příliš otálet.

Zdroj: ICJ; Fórum pro lidská práva
Foto: Pixabay

Go to TOP