Sněmovna schválí přesnější vymezení rodinných příslušníků občanů EU

V souvislosti se změnou ve vydávání dokladů pro občany Evropské unie bude zřejmě přesněji vymezen okruh osob považovaných za jejich rodinné příslušníky. Uvádí to novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterou dne 7. ledna 2021 doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení Výbor pro bezpečnost. Předloha oddělí nejbližší rodinu od lidí, kteří mají s občany Evropské unie pouze volnější příbuzenské vazby.

 

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka má sporná část novely o změně podmínek pro vydání povolení k pobytu pro vzdálenější rodinné příslušníky z takzvaných třetích zemí předcházet zneužívání zákona a sociálního systému a zmírnit možná bezpečnostní rizika.  Ministr Hamáček mimo jiné zmínil, že podle informací MV se i v České republice vyskytl velký počet případů účelových dohod o partnerství s lidmi ze zemí mimo EU.

„Zachování tvrdosti zákona ve vztahu k tomu, že přesně víme a máme přehled o tom, kolik cizinců a jejich rodinných příslušníků je na našem území, je v pořádku,“ řekla k novele zákona poslankyně Mgr. Jana Černochová.

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, reaguje podle Ministerstva vnitra zejména na nařízení Evropské unie, aby průkazy totožnosti a vydávaná povolení k pobytu pro občany EU měly silnější zabezpečení. Některé doklady proto bude třeba vyměnit, podle odhadů se to bude týkat několika desítek tisíc lidí. V souladu s dohodou o vystoupení Velké Británie z Evropské unie umožňuje předloha Britům, kteří tu oprávněně bydleli na konci loňského roku, další pobyt v České republice.

Česká republika doposud nerozlišovala mezi rodinnými příslušníky, tedy manželi, dětmi či rodiči občana EU, a takzvanými oprávněnými osobami – mezi něž patří kupříkladu nesezdaní partneři nebo lidé závislí na péči občana EU. Obě skupiny měly stejná práva. To však není podle sdělení Ministerstva vnitra v jiných zemích běžné a není to ani opodstatněné. V budoucnu by tak měli mít nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu pouze nejbližší rodinní příslušníci.

Osoby z druhé skupiny budou mít podle předkladu sice pobyt v ČR snadnější než jiní cizinci, nebudou však mít automatické právo na vstup do České republiky. Průkazy o pobytu ale dostanou na delší dobu a nebudou muset dokládat účel pobývání v ČR. Cizinci, kteří v Česku již pobývají, si své současné postavení ponechají.

Výbor pro bezpečnost také doporučil začlenit do normy části dvou jiných souvisejících předloh. Díky tomu by se měl usnadnit proces ukončení pobytu cizincům, kteří představují bezpečnostní hrozbu. Zákon by měl také zrychlit azylové řízení u lidí, kteří na mezinárodní ochranu nemají nárok, a snížit riziko zneužití řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti.

Předloha také bude zahrnovat pravidla Evropské unie pro vstup občanů třetích zemí, na něž se nevztahuje vízová povinnost, do EU.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP