Justice se kvůli rozhodnutí SD EU musí znovu zabývat licencemi pro herny

Nejvyšší správní soud nařídil sérií svých rozhodnutí z posledních týdnů Městskému soudu v Praze, aby se znovu zabýval odebranými licencemi pro herny a kasina na různých místech v Česku. Reagoval tak na stanovisko Soudního dvora EU, podle kterého by justice měla ve sporech mezi provozovateli a Ministerstvem financí a při hodnocení městských vyhlášek brát v potaz také evropskou legislativu o přeshraničním poskytování služeb.

Ministerstvo odnímalo licence provozovatelům heren zpravidla poté, co samosprávy vyhláškami začaly regulovat hazard na území měst a obcí. Společnost Bonver Win loni našla zastání u Soudního dvora EU, kam se s předběžnou otázkou obrátil NSS. Pokud nyní firma uspěje v novém řízení u Městského soudu v Praze, teoreticky může získat náhradu ušlého zisku.

Jako takzvaný pilotní případ, na jehož základě se problematikou zabýval Soudní dvůr EU a rozšířený senát NSS, posloužila herna v Děčíně. Musela skončit kvůli vyhlášce, která hazard nadále umožnila jen v některých částech města. Provozovatel tvrdí, že služby herny využívali také lidé z jiných států EU. Městský soud se ale původně nezabýval tím, zda je vyhláška v souladu s unijním právem, což by měl nyní napravit.

„Obec takovou regulaci může v obecné rovině přijmout a má velmi široký prostor pro uvážení ohledně její konkrétní podoby. Prostor pro samosprávu však je omezen v tom, že případné takto vyhláškou vytvořené překážky volného pohybu služby, která spočívá v umožnění hrát tyto hry, musí být v souladu s podmínkami práva EU,“ rekapituloval stanovisko evropského soudu rozšířený senát NSS.

Podle advokáta Mgr. Jana Měkoty z kanceláře Rowan Legal může být omezení volného pohybu služeb přípustné při splnění některých podmínek. „Především musí jít o regulaci, která je přiměřená a odůvodněná naléhavými důvody obecného zájmu a zároveň splňuje požadavky na zachování právní jistoty, ochrany legitimního očekávání a ochrany vlastnického práva,“ uvedl Mgr. Měkota.

Obdobným způsobem jako u děčínské herny rozhodl NSS postupně také o kasačních stížnostech stejného provozovatele kvůli hernám na různých místech v Česku, nejen v příhraničních oblastech, například v Břeclavi, ale také v PrazeBrně. Jednotlivá rozhodnutí NSS, který nařídil nové projednání žalob, lze dohledat v jeho internetové databázi.

Pokud pražský městský soud dospěje k závěru, že pravidla volného pohybu služeb byla porušena, otevře se cesta k možné náhradě škody za období, kdy v důsledku omezení daných vyhláškami nemohly herny fungovat.

„Podmínkou pro přiznání práva na náhradu škody je, aby bylo porušení unijního práva dostatečně závažné, aby mezi tímto porušením a vzniklou škodou existovala přímá příčinná souvislost a aby žalobce věrohodně určil výši ušlého zisku. V neposlední řadě je nutné zabývat se i otázkou, kdo je škůdce, a tedy povinný k náhradě,“ popsal advokát Jan Měkota. Není tedy jasné, zda by případnou škodu hradilo Ministerstvo financí, anebo jednotlivé samosprávy.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP