Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková oslaví 7. ledna sedmdesátiny

Ve čtvrtek 7. ledna 2021 oslaví sedmdesáté narozeniny právnička a politička prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Profesorka Válková byla v letech 2014–2015 ministryní spravedlnosti, v současné době je poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve sněmovně mimo jiné zastává funkci předsedkyně Petičního výboru a místopředsedkyně stálé Komise pro Ústavu ČR, od května 2019 působí ve funkci zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Rodačka z Chlumce nad Cidlinou Helena Válková vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, profesorský titul v oboru trestního práva získala v roce 2006 na Trnavské univerzitě.

Po skončení studií až do konce 80. let pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém a v Ústavu státu a práva ČSAV. Na jaře 1990 založila skupinu pro přípravu reformy trestního zákonodárství, počátkem 90. let absolvovala studijně-výzkumný pobyt na Institutu Maxe Plancka v německém Freiburgu, posléze začala vyučovat na Filozofické fakultě a Právnické fakultě UK v Praze.

V roce 1993 prof. JUDr. Válková založila a po dobu dalších osmnácti let vedla českou pobočku německého nakladatelství právnické a ekonomické literatury C. H. Beck.

V roce 1999 byla Helena Válková jmenována vedoucí Katedry trestního práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, ve funkci působila do roku 2011. V říjnu 2013 byla zvolena poslankyní Poslanecké sněmovny P ČR a od ledna 2014 do března 2015 byla ministryní spravedlnosti. Od května 2017 do září 2019 byla rektorkou Vysoké školy podnikání a práva v Praze. Funkci zmocněnkyně vlády pro lidská práva vykonává od 6. května 2019.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., je také autorkou a spoluautorkou mnoha odborných statí a publikací.

Za redakci Advokátního deníku i Českou advokátní komoru přejeme paní profesorce JUDr. Heleně Válkové ke kulatinám  především mnoho úspěchů a životního optimismu  a také pevné zdraví.

Připomínáme také rozhovor, který profesorka JUDr. Helena Válková poskytla Advokátnímu deníku u příležitosti nástupu do funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva.


Zdroj: ČTK, redakce AD
Foto: archiv AD

Go to TOP