Přístup k majetkovým oznámením bude zřejmě omezen zákonem

Veškerá majetková oznámení politiků patrně budou v registru Ministerstva spravedlnosti ze zákona přístupná jen na základě individuální žádosti. Předpokládá to poslanecká novela o střetu zájmů, kterou dnes, 6. ledna, doporučil schválit Sněmovně ústavně-právní výbor. Informoval o tom zpravodaj předlohy, která by omezila také nakládání s údaji uvedenými v majetkových oznámeních, Dominik Feri.

Předkladatelé novely ze šesti klubů se odvolávají na verdikt Ústavního soudu z března loňského roku. Soud zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí. Zákonodárcům dal Ústavní soud čas na nápravu do konce loňského roku, což se nestihlo. Z údajů v internetovém registru vyplývá, že už nyní jsou přístupná jen na žádost i ta oznámení, do nichž bylo dříve možné nahlížet volně.

Právní výbor podpořil pozměňovací návrh Moniky Červíčkové, podle kterého by se zákon o střetu zájmů nevztahoval na zaměstnance zahraniční služby, kteří mají osvědčení pro stupeň utajení přísně tajné nebo tajné. Podle zdůvodnění jsou tito lidé nyní prověřováni nadbytečně dvakrát, a to i podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Poslanecká novela vyjímá ze zákona, a tím i z povinnosti podávat přiznání, neplacené radní menších a nejmenších obcí a neplacené místostarosty nejmenších obcí.

Žádost o nahlížení do majetkového přiznání by lidé mohli odesílat poštou, nově ale podle novely s úředně ověřeným podpisem. K žádosti elektronickou poštou by musel být připojen elektronický podpis, žádost by mohla jako doposud odejít i z datové schránky. Předkladatelé změny v identifikaci žadatele zdůvodňují snahou předejít neoprávněnému nakládání s údaji z majetkových oznámení i šikanózním žádostem.

Veškeré údaje vedené v registru by navíc mohly být podle novely „použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře“. Dosud se takové omezení vztahuje jen na některé činitele, za jeho porušení hrozí pokuta až 50 000 korun. Nové znění ustanovení umožní podle autorů použít majetková přiznání pro zjišťování širšího rozsahu porušení povinností.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP