MMR zveřejnilo stavební zákon v platném znění, s vyznačením změn

V průběhu let 2018–2020 vstoupilo v účinnost pět dílčích novel zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž některé z nich s sebou přinesly poměrně zásadní změny. Pro lepší orientaci v aktuálně platných předpisech zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj stavební zákon v platném znění s výrazně vyznačenými změnami.

 

Dokument Stavební zákon s vyznačením změn provedených novelami z let 2018 až 2020, publikovaný na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, lze volně stáhnout. Jedná se pouze o pracovní text a má sloužit pro snadnější orientaci ve změnách provedených zákony č. 169/2018 Sb., č. 312/2019 Sb., č. 277/2019 Sb., č. 47/2020 Sb. a č. 403/2020 Sb.

Upozorňujeme, že text byl zpracován s účinností k 1. lednu 2021. Změny, které nabývají účinnosti k datu pozdějšímu, jsou v textu vyznačeny.

 

 

Redakce AD, MMR
Foto: Pixabay, MMR

Go to TOP