Od 1. ledna začíná určování délky dovolené v hodinách místo dní

Prvním lednem vstupuje v účinnost část novely zákoníku práce a začíná tak určování délky dovolené v hodinách místo dosavadních dní. V určitých případech umožní novela zaměstnancům požádat o převod části dovolené do dalšího roku a také bude mírnější k absentérům. Krácení dovolené nehrozí lidem v karanténě. Zavádí se týden pracovního volna pro vedoucí táborů, vychovatele či instruktory.

Novela zákona upravuje od 1. ledna 2021 vybírání dovolené, které bylo doposud vypisované ve dnech. V praxi to představovalo problém zejména u zaměstnanců s delšími a kratšími směnami, s kratšími úvazky a u těch, kterým se pracovní režim během roku změnil. Novela zákoníku tak má přinést větší spravedlnost, protože zaměstnanci, kteří za rok odpracují stejně hodin, budou mít nárok na stejně dlouhou dovolenou.

Přibližně pět milionů českých zaměstnanců si může už teď vypočítat délku své dovolené.

Novela zmírňuje postih neomluvených absencí a překážky v práci nově nebudou důvodem pro krácení dovolené, ale započítají se jako výkon práce. Započítávat se bude karanténa i dočasná pracovní neschopnost, ale také třeba rodičovská dovolená.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP