Pařížská advokátní komora představila program pro ohrožené advokáty

Téměř každý den jsou právníci kvůli práci, kterou vykonávají, zabíjeni, mučeni, zatýkáni, sledováni, je jim vyhrožováno, jsou údajně nezvěstní…

 

Čína, Írán, Honduras, Filipíny, Kolumbie, Mexiko, Pákistán a Turecko jsou v současnosti pro právníky nejnebezpečnějšími zeměmi. Nejohroženějšími právníky jsou ti, kteří obhajují případy považované v konkrétní zemi za „nejcitlivější“ pro silné zájmové skupiny. „Citlivé“ případy se v jednotlivých zemích liší, ale existují určité trvalé trendy. Například obrany novinářů a blogerů, aktivistů v oblasti lidských práv, politických oponentů, odborářů a obětí mučení ze strany státních orgánů, jakož i případy zabavení majetku. Nevládní organizace a mezinárodní organizace dospěly k závěru, že celosvětová zdravotní krize způsobila nárůst porušování práv a svobod na celém světě. Násilí je na vzestupu a být právníkem nebylo nikdy tak nebezpečné.

Proto dne 10. prosince 2020 přesně v 10 hodin představila Pařížská advokátní komora u příležitosti Dne lidských práv svůj nový program s názvem „Respite Scheme & Shelter“. Program pro ohrožené advokáty po celém světě. Projekt uvedl v život v krátkém videopříspěvku sám předseda Pařížské advokátní komory Olivier Coussi.

Vzhledem k tomu, že stále více dochází k porušování zásad právního státu a advokáti stojí v první linii častěji než kdykoliv předtím, zavedla Pařížská advokátní komora inovativní nástroj na podporu advokátů z celého světa, kteří mají během své profesionální praxe problémy. V souladu s programem „Freedom Sentinel“ představeným Pařížskou advokátní komorou v květnu 2020 je program „Respite Scheme & Shelter“ konkrétním projektem Pařížské advokátní komory a globální solidarity pařížských advokátů.

Jde o první projekt svého druhu pro právníky. Podobné programy existují, ale jsou zaměřeny na novináře, vědce a výzkumníky, umělce nebo aktivisty v oblasti lidských práv na obecnější úrovni. Cílem tohoto programu je dát právníkům příležitost strávit nějaký čas mimo své země a uniknout ze stresujících a obtížných situací, ve kterých se pohybují, a ochránit ty, kteří jsou nejvíce ohroženi bezprostředním nebezpečím. Tito právníci si mohou trochu odpočinout a zažít „bezstressové“ prostředí poskytované francouzským hlavním městem.

Během hodinového představení projektu vystoupili pozvaní řečníci z Francie – za francouzské Ministerstvo zahraničních věci a evropských záležitostí, které projektu poskytlo záštitu, Philippe Lacoste, ze zahraničních hostů vystoupil Mikolaj Pietrzak, předseda Varšavské advokátní komory, a Nadia Biouele, zástupkyně advokátní komory na Mali –, kteří potvrdili, že i v jejich zemích dochází k porušování právního státu. Především pak předseda Varšavské advokátní komory odkazoval na případy porušování právního státu v této zemi, které jsou odborné, ale i laické veřejnosti dobře známy. Hovořil především o situaci v soudnictví a nezávislosti moci soudní na moci výkonné.

Advokátka z Pařížské advokátní komory Ruses Aytac pak stručně představila projekt prostřednictvím webových stránek, které jsou přímo dedikované projektu Pařížské advokátní komory. Z webových stránek je pak patrné, kdo a jak se může do projektu zapojit.

Program je otevřen všem právníkům ohroženým v souvislosti s jejich profesní činností a citlivými případy, kterými se zabývají. Výběr příjemců bude proveden podle předem stanovených kritérií a zohlední zejména intenzitu rizik, kterým čelí a bezprostřednost hrozeb. Účastníky vybere výběrová komise složená z klíčových osobností pařížského advokátní komory.

Přijímání oprávněných právníků je plánováno na dobu určitou, od dvou týdnů do tří měsíců. Tento krátkodobý pobyt představuje dočasný odpočinek, nikoli pomoc v exilu. Program se postará o veškeré financování a organizaci pobytu od cesty tam a zpět. Právníci budou mít pracoviště oddělené od ubytování, které jim umožní držet krok s jejich případy, aby mohli znovu nastolit klidný přístup ke své profesi.

Ohroženým právníkům bude také poskytnuta lékařská a psychologická podpora, protože tato doba odpočinku je také dobou, kdy se právník může postarat sám o sebe.

Webové stránky s informacemi v angličtině a francouzštině naleznete ZDEZDE.

 

Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: lawyersshelterprogramme.org

Go to TOP