Prvním ombudsmanem se před 20 lety stal respektovaný JUDr. Otakar Motejl

Úřad veřejného ochránce práv si zítra, 18. prosince, připomíná 20. výročí ode dne, kdy se funkce prvního ombudsmana ujal JUDr. Otakar Motejl.

 

Úřad veřejného ochránce práv je institucí, která má hájit občany před byrokracií veřejné správy, bránit jejich práva a přispívat k ochraně základních práv a svobod. V Česku byl zákon o ombudsmanovi (č. 349/1999 Sb.) schválen po osmileté diskusi v roce 1999. Ze své činnosti se veřejný ochránce práv zodpovídá Poslanecké sněmovně. Ročně řeší několik tisíc podnětů. Nejčastěji se týkají sociálního zabezpečení, ale i stavebnictví a regionálního rozvoje či armády, policie a vězeňství.

Jaká jsou práva ombudsmana?

Nezávislý a nestranný ombudsman má právo vstupovat do řízení ministerstev, úřadů i dalších orgánů státní správy. Není ale oprávněn je k činnosti donutit a nemůže ani zasahovat do činnosti státních zastupitelství či soudů. Pokud ombudsman zjistí, že konkrétní orgán pochybil, je v jeho pravomoci vyzvat jej k nápravě. Když se tak nestane, umožňuje mu zákon jako nejvyšší sankci zveřejnění případu. Může také dávat doporučení na změny právních předpisů.

Jak se volí ombudsman?

Ombudsmana, jehož sídlem je Brno, volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje prezident republiky a Senát. Jeho funkční období je šestileté a může být zvolen pouze na dvě po sobě jdoucí období. Veřejný ochránce práv nesmí být členem žádné politické strany či hnutí a nesmí vykonávat jiné funkce nebo výdělečnou činnost. Zástupce ombudsmana je pak volen stejným postupem.

První český ombudsman

První ombudsmanem byl v roce 2000 zvolen JUDr. Otakar Motejl. Ač původně nepatřil k horlivým zastáncům zřízení tohoto úřadu, stanul v jeho čele. Někdejší advokát disidentů, pozdější šéf Nejvyššího soudu a exministr spravedlnosti si jako ombudsman získal respekt nejen u nevládních organizací, ale také u některých svých oponentů. Jeho práci uznával například i tehdejší prezident Václav Klaus, který patřil ke kritikům zřízení Kanceláře ombudsmana. Jeho osobnost člověka a právníka bojujícího proti totalitě pak loni u příležitosti 30. výročí sametové revoluce připomněla i Česká advokátní komora ve svém projektu Advokáti proti totalitě.

Doktor Motejl, jenž byl do funkce zvolen i v roce 2006, se do povědomí veřejnosti zapsal úspěšným bojem proti kamerám v dětských ústavech či za zpřístupnění zdravotnické dokumentace pozůstalým. V roce 2002 dosáhl u Nejvyššího soudu zrušení cenového výměru, jímž Ministerstvo financí regulovalo nájemné. Zastal se také Romek, které byly za minulého režimu bez řádného souhlasu sterilizovány, a prosazoval zlepšení podmínek v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Další veřejní ochránci práv

Otakara Motejla po jeho úmrtí v roce 2010 ve funkci nahradil bývalý ústavní soudce JUDr. Pavel Varvařovský. Ten byl ombudsmanem tři roky, do prosince 2013. Na funkci rezignoval z osobních důvodů, kvůli zdravotnímu stavu manželky. Ve své pozici byl doktor Varvařovský dlouhodobě nespokojen především s tím, že politici jeho doporučení příliš nerespektovali. Přesto ale zaznamenal několik výrazných úspěchů, například se mu podařilo zlepšit podmínky pro získání sirotčího důchodu.

Jeho nástupkyní se v únoru 2014 stala Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., bývalá zástupkyně ombudsmana Motejla.

Agenda úřadu veřejného ochránce práv se v posledních letech dost rozšířila a výrazně přibylo i zaměstnanců, což letos v lednu kritizoval právě bývalý ombudsman Varvařovský. Podle něj „nyní úřad ombudsmana vypadá jako nějaké ministerstvo, což mu bere důvěru veřejnosti“. Anna Šabatová, jejíž šestileté funkční období letos skončilo, naopak rozšiřování kompetencí podporovala.

Současným veřejným ochráncem práv je od února 2020 JUDr. Stanislav Křeček, který byl v minulosti zástupcem ombudsmanky a měl s ní názorové neshody.

Kancelář veřejného ochránce práv přijala v loňském roce celkem 7840 podnětů, meziročně o 312 méně.

Ombudsman je v různých formách rozšířen ve více než 100 státech světa. V některých zemích kromě „centrálního“ ombudsmana existují i ochránci práv regionální či jinak zaměření.

 

Zdroj: ČTK
Foto: ČAK – APT

 

Go to TOP