Na mimořádných schůzích poslanci projednají sporné předlohy zákonů

V průběhu tohoto týdne se poslanci sejdou na dvou mimořádných schůzích. Vládní zákonodárci na nich chtějí projednat mimo jiné sporné předlohy některých novel zákonů – zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Opozice pak vyvolala schůzi ke čtveřici svých návrhů na plošnou pomoc obyvatelům v souvislosti se zdražením plynu, elektřiny a pohonných hmot. Jde zejména o jejich osvobození od daně z přidané hodnoty.

 

Schůze svolaná z podnětu koalice se uskuteční v úterý 3. května 2022. V návrhu jejího programu je například novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jež zejména zpřísňuje ustanovení, které brání poslancům, senátorům nebo členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.

Vzhledem ke slábnoucí epidemii covidu-19 by sněmovna měla na této schůzi rozhodnout i o vládním návrhu na ukončení pandemické pohotovosti, která platí již více než rok. V době pandemické pohotovosti může zejména Ministerstvo zdravotnictví vydávat protikoronavirová opatření podle zvláštního, takzvaného pandemického zákona. Vláda navrhla ukončení pandemické pohotovosti k úterý 3. května.

Po ukončení koaliční schůze, nejpozději v pátek 6. května v poledne, se poslanci sejdou na schůzi vyvolané ANO. Poslanci hnutí na ní chtějí projednat novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a  zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, konkrétně osvobození dodání plynu a elektřiny od daně z přidané hodnoty, využití části výnosu z prodejů emisních povolenek na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií a zavedení náhrad domácnostem za část regulované ceny elektřiny. Tyto novely už prosazovala předchozí vláda a poslanci se k nim mimořádně sešli v prosinci loňského roku, nová koalice ale neumožnila schválení programu této schůze a nová vláda pak předlohy z Poslanecké sněmovny stáhla. Poslanci ANO podali předlohy znovu a přidali k nim i osvobození benzinu a nafty od daně z přidané hodnoty. Je pravděpodobné, že sněmovna i tentokrát návrh programu schůze k těmto plošným podporám neschválí. Navzdory tomu se otevře prostor pro debatu omezenou na řečníky s přednostním právem.

Koalici se už zhruba před měsícem podařilo zablokovat úvodní debatu o zpřísnění střetu zájmů a o zrušení elektronické evidence tržeb, jež byla už dřív kvůli koronavirové epidemii pozastavena a tento stav trvá, či projednání zavedení korespondenční volby. Ohlášeno je také zdržování debaty o snížení zdravotních plateb za státní pojištěnce od července tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně.

Návrh programu koaliční schůze obsahuje i jednu předlohu, která by širší debatu vzbudit neměla – týká se novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: PS PČR

 

Go to TOP