Advokáti mohou požádat o příspěvek či půjčku ze sociálního fondu ČAK

Stavovský předpis, konkrétně usnesení Sněmu č.5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory (ČAK) obecně umožňuje poskytovat příspěvky a půjčky ze sociálního fondu ČAK mj. na překlenutí finanční tísně či finančních obtíží. Během jarního nouzového stavu schválilo představenstvo ČAK zásady pro operativní řešení žádostí advokátek/advokátů, advokátních koncipientek/advokátních koncipientů o příspěvek či půjčku k překlenutí nepříznivé finanční situace, v níž se nezaviněně ocitnou v důsledku nouzového stavu a navazujících krizových a mimořádných opatření.

Dle těchto zásad, jež platí v plném rozsahu i pro současný nouzový stav, je nezbytné, aby žadatel jako podklad pro rozhodnutí o žádosti předložil alespoň své přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 a vyplněné čestné prohlášení:

pro advokátky a advokátní koncipientky ZDE

pro advokáty a advokátní koncipienty ZDE

Rozhodováním o žádostech je nadále pověřena tříčlenná komise ve složení předseda ČAK, tajemník ČAK a vedoucí hospodářského a organizačního odboru ČAK.

Tímto vedení ČAK reaguje na dotazy členů advokátního stavu ohledně možných kroků ČAK pro případ jejich nepříznivé sociální situace.

Vedení ČAK
Foto: archiv redakce

Go to TOP