JUDr. V. Jirousek: Dík všem advokátům a advokátkám „v první právní linii“

Doba koronavirová přinesla mnohá omezení a také zpomalení běhu našeho života. Pracovní život představitelů České advokátní komory ale nezastavila. Naopak, zasadili se o nové projekty, například Skype obhajobu, zajistili rozvoz respirátorů pro advokáty do regionů, pracovali na připomínkách k průběžně připravované i aktuálně nouzové legislativě, spolupracovali s médii, kde trpělivě vysvětlovali, odpovídali na otázky… Jeden z velkých rozhovorů poskytl předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousekv v nezbytné roušce (s motivem kníru, který k němu v reálu neodmyslitelně patří), Lidovým novinám. Vyšel 20. dubna 2020 v pondělní příloze Právo a justice a v digitální podobě si jej můžete přečíst ZDE.

 A protože tištěná média bojují s prostorem a často musí zvažovat nejen věty, ale dokonce i slova, která se vejdou a která už nikoliv, na některá slova na stránkách LN proto prostě nedošlo…

Třeba na to, že již 16. března na internetových stránkách ČAK a Advokátního deníku zveřejnila Komora jakési „Desatero“ pokynů, doporučení a informací, jež je průběžně aktualizuje. „Ostatně právě v této době se ukazuje, jak prozíravé spuštění Advokátního deníku, téměř přesně před rokem, bylo,“ uvedl předseda ČAK. „Už ve zmíněném Desateru jsme advokáty vyzvali, aby výjimečné a kritické dopady jak karanténních opatření, tak případně vlastního onemocnění, na chod kanceláře oznámili Komoře k poskytnutí možné pomoci. Zároveň jsme zařídili speciální e-mailovou adresu: help@cak.cz, přitom odpovědi na dotazy vhodné k zobecnění jsou okamžitě zveřejňovány na stránkách Advokátního deníku,“ dodal JUDr. Jirousek.

Především ale považoval za nutné zdůraznit skutečnost, že je to právě většina advokátek a advokátů, kteří dennodenně svou odbornou činností zmírňují právní dopady nouzového stavu, jež postihují nikoliv je samotné, ale jejich klienty. „Samozřejmě, že příčiny dnešní situace staví do první linie lékaře a zdravotníky všeho druhu, nastupující hospodářská recese vyžaduje ekonomickou elitu, ale na poli právním jsou od samého počátku krize v první linii advokáti. Oné většině advokátního stavu, která bez mediálního humbuku poskytuje erudované jak obecné, tak specifické „koronovirové“ právní služby, bych rád velmi poděkoval.“

Rozhovor se tematicky dotkl i novelizace advokátního tarifu, který byl formován v ekonomických podmínkách 90. let minulého století. „Po vyhlášení nouzového stavu jsem opakovaně a veřejně zdůrazňoval, že vše má svůj čas a samozřejmě je mi jasné, že zásah této nešťastné doby do dané agendy je přirozeně taktéž nešťastný. Přístup ministerstva k novelizaci tarifu je ale velmi korektní a vstřícný a bylo mi přislíbeno, že po ukončení nouzového stavu bude novela vyhlášky předložena.“ O to víc předseda ČAK Vladimír Jirousek ocenil, že velké množství advokátek a advokátů poskytuje právní pomoc bez ohledu na čas, bez ohledu na stávající podobu tarifu či standardní hodinovou odměnu. „Prostě proto, že to tato šílená doba vyžaduje a společnost potřebuje. A těmto advokátkám a advokátům ještě jednou předávám svůj dík.“‘

Redakce AD
Foto: Tomáš Krist

Go to TOP