Otázka pro místní referendum o bytech v Milovicích je v souladu se zákonem

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 30. září 2020 zamítl kasační stížnost města Lysé nad Labem proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2020, č. j. 55 A 90/2020-140, které se týkalo návrhu na vyhlášení místního referenda. NSS ve svém rozsudku uvedl, že otázka, která se týkala bytů v Milovicích a která byla navržena pro referendum Přípravným výborem pro konání místního referenda, byla jednoznačná, srozumitelná a v souladu se zákonem.

 Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ Tak zní otázka, kterou navrhl Přípravný výbor pro konání místního referenda v obci Lysá nad Labem. Referendum se má konat společně s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020.

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem přijalo v červenci letošního roku usnesení o nevyhlášení referenda poté, co dospělo k závěru, že otázka navržená pro místní referendum je nepřípustná. Konkrétně šlo o to, zda byly splněny podmínky § 8 odst. 3 zákona o místním referendu, tedy zda navržená otázka je jednoznačná.

Přípravný výbor pro konání referenda považoval otázku za jednoznačnou, jednoduchou a běžnému občanu srozumitelnou a o privatizaci bytů by podle něj měli rozhodnout občané v referendu, nikoli pouze zastupitelé. Výbor uspěl se žalobou u Krajského soudu v Praze. Poté město Lysá nad Labem podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten nyní kasační stížnost zamítl.

„Při posuzování věci jsme vyšli z konstantní judikatury, která klade důraz na to, aby význam referendové otázky nebyl poměřován rigorózním právnickým okem, ale pohledem běžného občana. Jde o to, aby běžný volič věděl, o čem rozhoduje, čeho se otázka týká, a aby rozuměl důsledkům svého souhlasu a nesouhlasu v místním referendu. Podstatné také je, v jakém kontextu byla otázka položena, tj. jak je její chápání ovlivněno místními reáliemi, které jsou běžnému občanu známé,“ uvedl předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

Podle Nejvyššího správního soudu je jednoznačně zřejmé, že se aktivita přípravného výboru i referendová otázka týkají všech bytů města v Milovicích. V návrhu na konání místního referenda se hovoří o tom, že 350 bytových jednotek má hodnotu 640 mil. Kč a že o nakládání s majetkem města v hodnotě 640 mil. Kč má rozhodnout většina občanů.

„Problematika privatizace obecních bytů budí v každé obci zvýšenou pozornost, a to nejen proto, že jde o majetek města nezanedbatelné hodnoty, ale také proto, že souvisí s uspokojováním základních životních potřeb jeho obyvatel. V Lysé nad Labem je navíc privatizace bytů v Milovicích minimálně na půdě zastupitelstva ožehavým tématem. Lze tedy jednoznačně vycházet z předpokladu, že běžný občan, u kterého se počítá s tím, že se zajímá o zásadní politická témata své komunity, jak Nejvyšší správní soud uvedl ve věci radnice městské části Praha 7 (pozn.: rozsudek ze dne 31. 10. 2012, č. j. Ars 2/2012-43, č. 2799/2013 Sb.), je s vývojem debaty o privatizaci bytů obeznámen,“ uvádí se mimo jiné v rozsudku Nejvyššího správního soudu.

Informace k rozsudku ze dne 30. září 2020 ve věci sp. zn. Ars 4/2020, celý rozsudek zde.

Zdroj: NSS
Ilustrační foto: Honza Groh (Jagro); https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7000108

Go to TOP