Organizace Bílý kruh bezpečí nabízí spolupráci advokátním kancelářím

Již takřka 30 let poskytuje organizace Bílý kruh bezpečí bezplatnou, diskrétní a odbornou pomoc obětem zejména násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů, a to primárně poskytováním přímé psychologické a právní podpory. Rok 2020 byl v mnoha ohledech velmi obtížný, a řada lidí se tak dostala do složité situace. I proto zástupci organizace Bílý kruh bezpečí nabízejí spolupráci advokátním kancelářím, které v rámci své praxe přicházejí s uvedenou skupinou osob do styku.

 

Nestátní nezisková organizace Bílý kruh bezpečí poskytuje již od roku 1991 odbornou pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména právníci, psychologové a sociální pracovníci. Poradci podávají obětem především právní informace, praktické rady, ale též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb jednotlivých klientů.

Zástupci Bílého kruhu bezpečí nabízejí spolupráci advokátním kancelářím přicházejícím v rámci své praxe do kontaktu s těmito osobami. Ne vždy bývá zakázka klienta advokátní kanceláře čistě právní, většinou si v rámci trestné činnosti odnáší také rány na duši…

Pokud byste se domnívali, že by pomoc psychologů a sociálních pracovníků organizace Bílý kruh bezpečí mohla být pro vaše klienty přínosem, neváhejte se na BKB obrátit nebo klienty na organizaci odkázat. Uvedená pomoc BKB může situaci osob, s nimiž přicházíte do profesního kontaktu, stabilizovat a tím usnadnit vaši další práci s nimi.

Organizace BKB může pomoci i osobám v pre-viktimní fázi, tedy těm, kteří se obávají, že by se mohli stát – s ohledem na hrozící nebezpečí – obětí trestného činu.

Doporučit službu BKB (a to včetně právní pomoci) je možné i v případě, že byste potenciálního klienta nemohli přijmout např. pro naplněnou kapacitu.

S cílem usnadnit dostupnost pomoci (zejména seniorům, izolovaným a imobilním osobám) v Jihomoravském kraji se organizace Bílý kruh bezpečí rozhodla pořídit v roce 2021 dodávku-mobilní poradnu pro tuto oblast. Dodávka umožní odborníkům z BKB cestovat za obětmi a poskytnout jim pomoc kdekoliv v terénu. BKB se proto zapojil do programu „ČSOB pomáhá regionům“, v rámci kterého je do 6. 1. 2021 na uvedený účel vypsána sbírka, přispět je možné ZDE.

V souvislosti s tím by organizace BKB chtěla oslovit advokátní kanceláře v rámci Jihomoravského kraje, a to jednak s informací o možnosti podílet se na zmíněné sbírce, ale především za účelem nabídky spolupráce v rámci této mobilní poradny BKB.

 

 

Více o organizaci Bílý kruh bezpečí, principech její činnosti a službách naleznete ZDE.

 

Redakce AD a organizace BKB
Foto: archiv organizace BKB

 

 

Go to TOP