Budování a zánik brněnských práv, odkaz jejich spoluzakladatele – 7. díl

Před 70 lety skončila výuka na brněnských právech. Fakulta, která v meziválečném období dosahovala evropské úrovně, byla rozhodnutím o délce jedné věty zrušena. Sdílela tak osudy svého zakladatele Karla Engliše. Advokátní deník vám přináší závěrečný díl seriálu o jejím vzniku, budování a náhlém konci na podzim 1950. 

 

Uschlá větev, která dál nevedla?

Brněnská ekonomická škola nebyla již obnovena a na rozdíl například od Pražského lingvistického kroužku, který stavěl na nikoli nepodobných předpokladech účelnosti a racionality a dnes je běžně připomínán v hodinách českého jazyka, upadla z hlediska širší veřejnosti do zapomnění.

Prakticky nikdo dnes neví, že ekonomické myšlení Englišovy školy reflektovali a oceňovali mj. dnes neporovnatelně známější ekonomové školy rakouské. Ve své době mezinárodně ceněné spisy dnes leží stranou zájmu a tento přístup bohužel v předchozích desetiletích podporovali i někteří exponenti polistopadového vývoje. U lidí, kteří Englišovy práce (někdy i podle vlastního doznání) sami pořádně nečetli, můžeme doposud tu a tam zaslechnout pohrdlivé výroky v tom duchu, že byl uschlá větev, která nikam dál nevedla.

I kvůli tomu brněnská škola – stejně jako její zakladatel – zatím čeká na své plné znovuobjevení a na dosazení do obecných dějin ekonomického myšlení. K tomu mohou přispět rešerše v dosud neprobádaných písemnostech, digitalizace Englišových spisů, kontaktování příbuzných jeho žáků a spolupracovníků, zachycování osobních svědectví a publikace dosud nevydaných Englišových děl. Na tomto úkolu nyní spolu s partnerskými institucemi, mimo jiné i s Masarykovou univerzitou, pracuje nedávno vzniklý Spolek přátel Karla Engliše, o jehož aktivitách Advokátní deník již informoval.

(Závěrečnou tečku za seriálem o brněnských právech udělá dosud nevydaná vzpomínka profesora JUDr. Václava Chytila na první setkání s Karlem Englišem – čtěte zítra.)

Vít Pokorný, autor je předsedou Spolku přátel Karla Engliše
Foto: Spolek přátel Karla Engliše;
https://cs.wikipedia.org/

Go to TOP