Sněmovna podpořila změnu pravidel kárných řízení se soudci

Pravidla kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory se možná změní. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, jež upraví složení kárných senátů a umožní podání odvolání. Kárnými žalobami by se zabývaly senáty u vrchních soudů, případná odvolání by posuzoval Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud v senátech složených výhradě ze soudců.

V současné době rozhodují o kárných žalobách šestičlenné senáty u Nejvyššího správního soudu a proti jejich závěrům není odvolání možné. Jediným, mimořádným opravným prostředkem je návrh na obnovu řízení, případně se lze bránit ústavní stížností. Předlohu nyní posoudí ústavně-právní výbor.

Předseda výboru Mgr. Marek Benda poznamenal, že vláda se chce vrátit k dřívějšímu modelu kárného řízení. Na jednostupňový se měnil s představou, že se kárná řízení zpřísní. Nynější změna podle Bendy povede znovu jen ke zmírňování. „Když dá první stupeň přísný trest, druhý stupeň ho bude korigovat,“ míní. Problém je podle M. Bendy v nízkém počtu kárných návrhů.

Kárné senáty nejsou v současném složení podle ministerstva spravedlnosti dostatečně efektivní. Novela zachová spolurozhodování přísedících z jiných než soudcovských právnických profesí, zároveň ale postavení soudců při rozhodování posiluje.

Nově nemají být soudci v senátech prvního stupně v menšině ani v řízeních o kárných prohřešcích státních zástupců a soudních exekutorů. „V těchto věcech přitom zůstane jedním z přísedících státní zástupce, respektive soudní exekutor, kteří mohou senátu zprostředkovat znalost profese kárně obviněného státního zástupce nebo soudního exekutora,“ uvedlo ministerstvo.

Odvolací senáty mají být tříčlenné a mají být složeny jen ze soudců příslušného odvolacího soudu, tedy Nejvyššího či Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší soud má řešit odvolací kárná řízení státních zástupců, exekutorů a správních soudců. U Nejvyššího správního soudu pak mají končit kárné případy všech ostatních soudců.

Mezi další navržené změny patří zavedení možnosti dohody o vině a kárném opatření, což je obdoba dohody o vině a trestu v trestním řízení. Novela by také uzákonila možnost podmíněného zastavení kárného řízení.

Soudce nebo státní zástupce, který má kvůli kárnému řízení pozastavený výkon funkce, pobírá polovinu platu s tím, že zbytek se mu doplácí zpětně. Novela výslovně stanoví, že doplacení se nebude vztahovat na případy, kdy je kárné řízení zastaveno, protože se kárně obviněný vzdal své funkce.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP