Podle HK mimořádná opatření omezí základní práva občanů i společností

Mimořádná opatření, která návrh zákona o ochraně veřejného zdraví zavádí a svěřuje do pravomoci Státní hygienické služby, významně omezí základní práva podle Listiny základních práv a svobod. Zároveň vyloučí možnost domáhat se náhrady škody, kterou mohou uzavření provozů, omezení pohybu a další zákazy podnikatelům způsobit. Vyplývá to z právního rozboru, který v meziresortním připomínkovém řízení adresovala Ministerstvu zdravotnictví Hospodářská komora.

Komora proto ministerstvu doporučila ponechat v novele jen ty části, které povedou k reorganizaci a digitalizaci hygienické služby. Ustanovení rozšiřující pravomoci doporučila z novely vypustit.

Plošné zásahy do ústavně garantových základních práv a svobod by měly zůstat v kompetenci vlády, a tím i pod kontrolou Poslanecké sněmovny, upozornila komora. To ale novela zákona o ochraně veřejného zdraví podle ní opomíjí. Přenesení pravomoci pro plošné omezování základních lidských práv a svobod na úřednický aparát vytváří podle komory prostor pro zneužívání výkonu státní moci a oslabuje možnost kontroly excesů při výkonu státní moci.

Hospodářská komora uvedla, že zavedení povinnosti pro mobilní operátory, na základě které by měli uchovávat a předávat lokalizační a další údaje o konkrétní osobě Státní hygienické službě, jde výrazně nad rámec stávajících pravidel. Podle současné právní úpravy mají totiž k provozním a lokalizačním údajům přístup pouze orgány činné v trestním řízení, Policie ČR, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Česká národní banka.

Jde o úzký okruh subjektů, který navíc tuto pravomoc může využít pouze pro jednoznačně určené účely sledující silný veřejný zájem, jako jsou ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatel či ekonomické zájmy státu. Navíc podléhají následní kontrole soudu, případně Parlamentu, dodala komora.

Poskytnutí podobné pravomoci Státní hygienické službě pro účely šetření fyzické osoby, která onemocněla infekčním onemocněním, považuje komora za nebezpečné. Podle ní zde není stejně silný veřejný zájem pro sledování jakékoli osoby, která onemocní například chřipkou. Jde o nebezpečný precedent prolamování a využívání citlivých telekomunikačních dat, varovala HK.

Návrh zákona omezuje základní lidská práva a svobody a má dopad na ochranu osobních údajů fyzických osob, a proto zkrácení meziresortního připomínkového řízení pouze na pět pracovních dnů komora označila za nestandardní a vůči veřejnosti netransparentní.

Zároveň doporučila v návrhu novely ponechat jen ty části, které povedou k reorganizaci a digitalizaci hygienické služby s cílem zajistit její efektivnější řízení. Ustanovení rozšiřující pravomoci v rozporu s ústavními zákony a dalšími právními předpisy doporučila vypustit. Případnou změnu pravomocí komora navrhla přepracovat a projednat v řádném mezirezortním připomínkovém řízení za účasti odborné i občanské veřejnosti.

Zdroj: ČTK; Hospodářská komora ČR
Foto: http://www.florentinum.cz/ – http://www.florentinum.cz/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61425411

Go to TOP