ČNB bude v budoucnu zřejmě moci stanovovat pravidla pro hypotéky

V souladu s novelou zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, kterou na svém jednání 24. března 2021 schválila Poslanecká sněmovna, by mohla mít Česká národní banka zákonnou pravomoc určovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud může dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Změna by měla omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností. Předpis musí ještě schválit Senát.

 

Česká národní banka bude moci vyhlásit podmínky, za jakých budou moci poskytovatelé úvěrů na bydlení poskytnout klientovi hypotéky. Mezi parametry bude patřit celková výše spotřebitelských úvěrů žadatele o hypotéku zajištěných stejnou obytnou nemovitostí v poměru k hodnotě zajištění. Dále to bude poměr výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše jeho dluhů k jeho příjmům. Posledním parametrem pak bude celková výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům

Vláda vložila do novely opatření, na jehož základě by mohli mladí klienti do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Na návrh Rozpočtového výboru poslanci ještě původní návrh zmírnili tak, že v případě manželů nebo registrovaných partnerů bude pro dosažení výhodnějších podmínek stačit, aby jen jeden z nich byl mladší 36 let. Zákon samotný žádné konkrétní limity nestanovuje, ty bude moci nastavit ČNB. Podle Ministerstva financí budou nastaveny tak, že například u ukazatele poměru půjčky vůči hodnotě nemovitosti (LTV) budou mít mladší lidé hodnotu o deset procentních bodů vyšší než ostatní.

Novela zákona o ČNB má také rozšířit možnosti obchodů centrální banky na finančních trzích. Do loňského roku mohla obchodovat pouze na peněžním trhu a jen s úzkým okruhem subjektů. Širší možnosti obchodů i rozšíření okruhu subjektů však loni na jaře vláda předložila poslancům samostatně jako předlohu v legislativní nouzi v souvislosti s nástupem pandemie onemocnění covid-19. Sněmovna ji následně upravila tak, že bude platit jen do konce roku 2021.

„Novela zákona o ČNB uvádí nástroje naší centrální banky do souladu s úpravou ve vyspělých zemích včetně eurozóny,“ uvedl v reakci na její schválení guvernér České národní banky Ing. Jiří Rusnok. „Mohu veřejnost ujistit, že nově získaných pravomocí jak v oblasti operací na volném trhu, tak v oblasti regulace hypoték ČNB využije vždy pouze v zájmu plnění svého zákonného mandátu, tj. v zájmu zajištění cenové a finanční stability České republiky,“ dodal Jiří Rusnok.

I nadále bude platit zákaz měnového financování podle § 34a zákona o ČNB, do kterého nebylo zákonodárci nijak zasahováno. ČNB tak v žádném případě nesmí úvěrovat vládu, což vyplývá také z podmínek členství České republiky v EU.

Zdroj: ČTK, ČNB
Foto: ČNB

Go to TOP