Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dva zákony

V úterý 8. prosince 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman dvojici zákonů – zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky nebude při krizových stavech hrozit, že nedostanou včas rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Podle novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kterou 8. 12. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman, budou oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem v takových situacích platit dál, nejvýše však jeden rok.

Novela reaguje na zkušenosti z nynější pandemie onemocnění covid-19, kdy musí Národní bezpečnostní úřad čekat nestandardně dlouhou dobu na podklady od jiných institucí, včetně zahraničních, a od dalších osob potřebných pro jeho rozhodnutí.

Doposud platilo, že pokud NBÚ nerozhodne včas, žadatel prověrku ztratí.

„První případy, které máme, se blíží kolizi,“ uvedl již dříve k problematice oprávnění ředitel úřadu genmjr. Bc. Jiří Lang. Podle něj mohly hrozit i soudní spory o náhradu škody – bezpečnostní prověrku totiž potřebují i někteří podnikatelé, například obchodníci se zbrojním materiálem.

Novela se vztahuje na podání žádosti a na řízení o prodloužení prověrky v době nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Platnost dosavadních osvědčení by se žadatelům prodloužila do doby rozhodnutí NBÚ, maximálně o rok. V době krizových stavů se navíc přeruší plynutí zákonné lhůty pro řízení o osvědčení i pro dodání podkladů.

Úprava se bude týkat i lidí, kteří žádost o prodloužení osvědčení podali v poslední době a platnost prověrky jim neskončí do nabytí účinnosti novely.

 

V souladu s novelou zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která byla druhou z norem, kterou prezident republiky Miloš Zeman dnes podepsal, se prodejcům a zprostředkovatelům pojištění prodlouží – i kvůli krizi související s pandemií onemocnění covid-19 – lhůty pro doložení odborné způsobilosti, kterou po nich vyžaduje zákon z roku 2018.

Odborná způsobilost se skládá ze dvou zkoušek – zkoušky z odborných znalostí a dovedností a zkoušky ze všeobecných znalostí.

V případě odborné zkoušky, která dokládá úroveň získaných odborných znalostí a dovedností, poslanci navrhli prodloužit termín o půl roku, tedy do 1. června 2021. Prvních deset měsíců tohoto roku nebyly podle předkladatelů novely připraveny testové otázky a systém zkoušek, potom přišla pandemie covidu-19. Zkoušky tak nyní podle nich nemá 15 000 až 20 000 pojišťovacích zprostředkovatelů, hrozí jim tak ztráta licence.

Získání všeobecných znalostí se prokazuje maturitní zkouškou nebo vyšším vzděláním. Prodejci a další osoby, kterým to ukládá zákon, musejí podle zákona tuto povinnost splnit do 1. června 2022. „Toto datum však spadá do období ještě běžícího školního roku, což může být pro potřeby skládání závěrečných zkoušek, které na školách běžně probíhají i v měsíci červnu, nepraktické,“ uvedli předkladatelé normy, proto novela tento termín o měsíc posouvá.

 

Zdroj: ČTK, Hrad.cz
Foto: Pixabay

Go to TOP