Vláda schválila distanční jednání zastupitelstev krajů a obcí

Členové zastupitelstev a rad krajů a obcí pravděpodobně budou mít možnost účastnit se zasedání distanční formou. Novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (budova Magistrátu hl. m. Prahy na snímku), která jim to umožní schválila na svém zasedáním v pondělí 30. listopadu vláda. Změnu zákona navrhlo – především s ohledem na pandemii onemocnění Covid-19 – Ministerstvo vnitra.

Podle vyjádření Ministerstva vnitra se členové rad a zastupitelstev obcí a krajů scházejí dálkově, prostřednictvím internetového připojení, již nyní, chybí jim k tomu ale výslovná právní úprava. Možnost distanční účasti začali členové těchto subjektů využívat v daleko širší míře kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a opatřením upravujícím počty lidí na hromadných akcích letos na jaře.

Návrh novely zákona zakotvuje možnost dálkové účasti na jednání zastupitelstev a schůzí, neupravuje ale jednání výborů zastupitelstva a komisí rady. Podle Ministerstva vnitra to není potřeba vzhledem k tomu, že nemají rozhodovací pravomoci a vykonávají především kontrolní činnost.

Podmínkou pro distanční jednání zastupitelstva by podle MV mělo být to, že tuto možnost připouští jeho jednací řád. Sama obec by tedy měla rozhodnout, jestli dálkovou formu účasti na zasedáních využije. „Přihlédne přitom k místním podmínkám, ale i k technickým možnostem zajištění této účasti, včetně případných nákladů, které by s takovou formou účasti mohla mít,“ stojí v důvodové zprávě Ministerstva vnitra.

Jednací řád rady, resp. zastupitelstva má vymezit také bližší podmínky distanční účasti na jednání. Obce mohou stanovit případy, za kterých ji připustí, nebo to ponechat na rozhodnutí starosty pro každé zasedání. „Bude na uvážení obce/kraje, do jaké míry zabezpečí technické vybavení i pro jednotlivé zastupitele,“ uvádí zpráva Ministerstva vnitra. Pokud dálkovou formu obec povolí, bude muset na své straně zajistit, aby se mohla k jednání připojit i veřejnost.

Zastupitelé, radní, se podle návrhu musejí k jednání připojit tak, aby zvukový i obrazový přenos byl obousměrný, aby mohli hlasovat, vyjadřovat se k jednotlivým projednávaným bodům a podávat návrhy. Využití distanční účasti nebrání podle Ministerstva vnitra ani případnému tajnému hlasování.

 

Zdroj: ČTK
Foto: VitVit/https://bit.ly/2JcYnzT

 

Go to TOP